Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för datavetenskap

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för datavetenskap.

Anknutna

Amanda Sandgren, övrig/annan befattning
Carl Gyllberg, övrig/annan befattning
Chunli Yan, gästforskare
Telefon
090-786 69 85
Elin Fältman, övrig/annan befattning
Fredrik Halldal, övrig/annan befattning
Fredrik Sörensen, övrig/annan befattning
Iris Mollevik, doktorand

Industridoktorand, forskar på semantisk analys av video.

Jenny Björklund, övrig/annan befattning
Johan Huusko, övrig/annan befattning
Johan Mollevik, forskarstuderande
Jonas Tjernström, övrig/annan befattning
Josefin Ekenstedt, övrig/annan befattning
Lovisa Berggren, övrig/annan befattning
Ludvig Lindström, övrig/annan befattning
Mattias Linde, forskarstuderande
Max Malmer, övrig/annan befattning
Per-Åke Wedin, professor emeritus
Telefon
070-333 71 73
Philip Rosberg, övrig/annan befattning
Pär-Erik Martinsson, övrig/annan befattning
Rasmus Lyxell, övrig/annan befattning
Rasmus Welander, övrig/annan befattning
Saskia Weck, övrig/annan befattning
Simon Ullerstam, övrig/annan befattning
Simon Östman, övrig/annan befattning
Sofie Liszka, övrig/annan befattning
Tim Forsberg, övrig/annan befattning
Tobias Sundqvist, doktorand

Min forskning handlar om att göra 5G mer tillförlitlig genom att använda maskinläsningstekniker för att hitta fel snabbare och lättare i Radio Access Nätverket