"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skriftserien Studia Theologica Practica Umensia

Skriftserien Studia Theologica Practica Umensia startades 2017. Genom skriftseriens namn tydliggörs dess syfte och sammanhang. Studia innebär att serien ska möjliggöra publicering av vetenskapliga texter inom det teologiska fältet. Volymerna har en bred och samtidigt sammanhängande tematik, där varje artikel ses som ett självständigt bidrag. Gällande Theologica är skriftserien inspirerad av förståelsen av teologi som ett sammanhängande vetenskapsområde, och synen på dess ämnesdiscipliner som delvis beroende av varandra. Genom skriftseriens öppenhet för den teologiska bredden ges utrymme för samarbete i och mellan de teologiska inriktningarna. Begreppet Practica finns med i skriftseriens namn för att aktualisera betydelsen av att beakta den ömsesidiga relationen mellan teori och praxis i utövandet av teologisk forskning. Den geografiska bestämningen Umensia innebär att något av det teologiska sammanhang som växt fram vid Umeå universitet återspeglas i skriftserien. Samtidigt innebär givetvis inte detta att författarna avgränsas till forskare vid Umeå universitet.

Granskningsförfarande och författarinstruktioner

Manus som sänds in till skriftserien granskas av två oberoende forskare genom granskningsförfarandet "Double blind Peer Review". Det innebär att granskarna inte vet vem som är författare och att författaren inte vet vilka som är granskare under granskningsprocessen. Skriftseriens redaktionskommitté fattar beslut om eventuell publicering. Vid sidan av den tryckta publikationen används digital publicering med "open access" när så är möjligt.

Författarinstruktioner (Pdf)

Granskningsförfarande (Pdf)

I skriftserien ingår följande titlar

1. Det kyrkliga språket i teori och praxis, red. Marie Rosenius (Umeå: Umeå universitet, 2017).

2. Inomkyrklig sekularisering, red. Thomas Girmalm & Marie Rosenius (Umeå: Umeå universitet, 2018).

3. Teologisk utbildning, första och andra utgåvan, red. Thomas Girmalm (Umeå: Umeå universitet, 2020/2022). 

4. Lärande och kyrka, red Thomas Girmalm & Marie Rosenius (Umeå: Umeå universitet, 2024).

Vill du beställa någon av volymerna i skriftserien?

Kontakta redaktionskommittén för uppgifter.
E-post

Redaktionskommittén för skriftserien Studia Theologica Practica Umensia (2017-)

Thomas Girmalm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 21
Marie Rosenius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 89
Mikael Lundmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 63
Senast uppdaterad: 2024-04-16