"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medarbetare vid Neurovetenskaper

Anställda medarbetare

Arvin Behzadi

Doktorand och läkare som är involverad i forskning inom den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Birgitta Nordin
Telefon
090-786 72 95

Jag arbetar med ekonomiadministration vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnet Neurovetenskaper.

Eva Jonsson
Hayoung Lee
Helena Alstermark
Jan Malm
Telefon
090-786 50 97

Professor Jan Malm är neurolog och överläkare. Forskningsintresset är fokuserat på olika aspekter av hydrocefalus, likvordynamik, blodflödesmätning, och intrakraniellt tryck hos astronauter.

Jens Ingvarsson

Läkare och forskare inom neurovetenskaper, med fokus på virusinfektioner och vaccinationer som riskfaktorer för multipel skleros.

Jonatan Salzer

Läkare, forskare och lärare i neurologi.

Karin Forsberg
Telefon
090-785 10 19

Neurolog och forskare med fokus på neurodegenerativa sjukdomar och särskilt ALS.

Maria Nygren
Miles Trupp

Identification of biomarkers and novel drug targets for neurodegenerative diseases using genomics, metabolomics and proteomics in CSF and blood biobank samples.

Niklas Lenfeldt
Niklas Sörlén

Jag är operativt ansvarig för Neurobiobanken, fungerar som resurs i olika forskningsprojekt, och arbetar i ALS-gruppen med bland annat läkemedelsprövningar.

Patric Blomstedt
Peter Andersen
Telefon
090-786 55 00

Jag är professor och överläkare i neurologi och började forska om ALS 1992. Jag forskar om orsaken till ALS/FTD och leder även läkemedelsstudier där vi utvärderar nya läkemedel.

Peter Lindvall

Docent och överläkare i neurokirurgi. Specialintresse för vaskulär och skallbaskirurgi. Forskning framförallt inom området subarachnoidalblödningar.

Peter Sundström

Professor i neurologi och neurolog med inriktning mot multipel skleros (MS), forskar på miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av MS. Ämnesföreträdare för neurovetenskaper.

 

Rickard Sjöberg

Jag är docent och överläkare i Neurokirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus samt docent i Medicinsk Psykologi. Min forskargrupp är inriktad på hjärntumörer.

Sanna Andrea Eklund
Sara af Bjerkén
Telefon
090-786 51 16

Sara af Bjerkén är specialistläkare inom neurologi och biträdande universitetslektor och docent i histologi med cellbiologi.

Ulrika Nordström
Telefon
090-786 51 57

Jag jobbar i Peter Andersens forskargrupp och forskar om amyotrofisk lateral skleros (ALS), som är en gemensam beteckning för en grupp motorneuronsjukdomar.

Senast uppdaterad: 2023-03-10