Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med institutionen för klinisk vetenskap

Norra sjukvårdsregionen

Klinisk handledning

Den kliniska handledningen och färdighetsträningen av läkarstuderande utförs till största delen av landstingsanställda läkare och assisterande personal och för denna personal har landstinget hela personalansvaret. Den landstingsanställda personalen står, då de är verksamma i den kliniska utbildningen, till den statliga kursansvariges disposition. Därav det sk delade huvudmannaskapet.

Forskningssamverkan

Institutionen har omfattande klinisk forskningsverksamhet och samarbete med landstingen är därmed brett och omfattar alla personalgrupper. Bred klinisk erfarenhet och tillgång till patienter möjliggör samverkan om metodutveckling och studier som syftar till att evidensbasera de metoder som används i vården för såväl prevention som behandling. På detta sätt skapas möjligheter till direkt kunskapsöverföring mellan forskare och den kliniska vardagen.