"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matvanor och näringsintag i olika grupper

Profilområdet innefattar forskning om matvanor och näringsintag i livets olika faser och hos olika grupper av människor.

Studierna inom detta profilområde baseras på olika kostundersökningsmetoder och kostundersökningsmetodik är i sig en forskningsinriktning inom området.

Forskningsprojekt

Drylands Transform: Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
ProMeal - mat- och näringsintag vid skollunchen
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2013
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2021-06-23