"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

ProMeal - mat- och näringsintag vid skollunchen

Forskningsprojekt Skolmatstudien ProMeal inkluderar flera delstudier. I denna delstudie studeras elevers mat- och näringsintag vid skolluncher i Finland, Island, Norge och Sverige under läsåret 2013/2014.

Datainsamlingen genomfördes genom en fotografisk metod som utvecklats och validerats inom projektet. Delstudien inkluderar en doktorand från Island. Projektet finansieras av NordForsk. Startade jan 2013. Datasamling 2013-2014. Analyser pågår fortfarande.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2013-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Externa finansiärer

Nordforsk

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-08