"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningssamarbeten

Matematik och matematisk statistik är teoretiska ämnen, men i takt med att omvärlden förändras, med utvecklingen av kraftfullare datorer, förbättrad lagringskapacitet och ökad datamängd, så har ämnenas relevans och nödvändighet inom praktiska tillämpningar blivit allt viktigare.

Vi har, och har haft omfattande statligt finansierade samarbeten med exempelvis:

  • NorthStat
  • Nysam
  • Region Västerbotten
  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten
  • Region Österbotten i Finland
  • SKF
  • Volvo Lastvagnar

Samt mindre omfattande samarbeten bestående av konsultuppdrag med exempelvis:

  • Västerbottens läns landsting
  • Konftel

Om du är intresserad av att samarbeta med oss, kontakta gärna

Biträdande prefekt, forskning

Lisa Hed
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 16

Konsultarbeten och uppdragsutbildningar

Peter Anton
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 99
Senast uppdaterad: 2024-02-22