"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Konsultation

konsultationer för näringsliv och organisationer

Statistiska forskningsgruppen består av lärare och forskare vid institutionen för matematik och matematisk statistik och tillhandahåller statistisk hjälp och rådgivning åt doktorander, forskare, företag och myndigheter. Verksamheten drivs utan vinstintresse. Mindre uppdrag bedrivs på konsultbasis, men finansieringen av större projekt kan ske under andra former. Målsättningen är tillhandahålla statistisk expertis och hjälp till uppdragsgivare inom statistikämnets tillämpningsområden. Vår förhoppning är att en del av uppdragen ska övergå till mer långsiktiga samarbeten.

Uppdrag

Vi åtar oss uppdrag av statistisk och probabilistisk natur. Uppdragen kan avse planering och statistisk analys av undersökningar och experimenti olika sammanhang. Vi kan även anordna kurser i statistik, vilka kan anpassas till kundens behov och önskemål. Gruppen åtar sig däremot inte datainsamling, intervjuer o. dyl.

Uppdragen kan omfatta många olika områden, såsom:

 • biostatistik (t.ex. kliniska försök, epidemiologi)
 • kemometri
 • bioinformatik
 • industriell statistik (t.ex. kvalitetskontroll)
 • miljöstatistik
 • skoglig statistik
 • ingenjörstatistik
 • finansmatematik
 • ekonometri

I statistiskt metodavseende kan uppdragen gälla:

 • linjär regression
 • logistisk regression
 • variansanalys
 • analys av kontingenstabeller
 • försöksplanering
 • multivariat dataanalys
 • analys av livslängdsdata eller analys av spatio-temporala data (t ex tidsserieanalys, signal- och bildanalys)

Examensarbeten

En målsättning är att låta studenter delta i verksamheten, bl.a. genom examensarbeten i anslutning till större uppdrag. Studentens arbete i konsultverksamheten, som naturligtvis sker under kvalificerad handledning, ger god introduktion till en framtida yrkesverksamhet.

Taxor

För konsultuppdrag tillämpas normalt en fast timtaxa på 900 kr exkl. moms. Kan uppdraget utföras av en student (under vår handledning) tillämpas en lägre taxa. För större projekt träffas vanligen en överenskommelse om ett pris och samarbetsformer som helhet. För kurser träffas vanligen en överenskommelse om ett pris för kursen som helhet.

Riktlinjer för medförfattarskap

Vår grundregel för medförfattarskap är att om statistikern på "ett väsentligt sätt" bidrar med råd, planering eller analys så är medförfattarskap motiverat. Statistikern bidrar i så fall med statistiska avsnitt i publikationen och är därmed också delansvarig för innehållet. Tolkningen är subjektiv och avgörs från fall till fall.

Intresserad av konsultation?

Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare samt inom vilket expertisområde de kan ge konsultation.

Peter Anton - Försöksplanering, linjära modeller och multivariat dataanalys

Linjära modeller och multivariat dataanalys

Peter Anton
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 99

Sara Sjöstedt de Luna - Spatial statistik och tidsserieanalys

Spatial statistik och tidsserieanalys

Jun Yu - Statistik för spatiotemporala data, statistisk signal- och bildanalys och biostokastik

Statistik för spatiotemporala data, statistisk signal- och bildanalys och biostokastik

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27

Konrad Abramowicz - Funktionell dataanalys

Konrad Abramowicz
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 01

Per Arnqvist

Per Arnqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 29

Therese Kellgren - Biostatistik och bioinformatik

Therese Kellgren
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 06

Patrik Rydén - Biostatistik och bioinformatik

Biostatistik och bioinformatik

Patrik Rydén
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62

Håkan Lindkvist - Linjära modeller och försöksplanering

Linjära modeller och försöksplanering

Håkan Lindkvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 32

Leif Nilsson - Medicinsk statistik och longitudinella data

Medicinsk statistik och longitudinella data

Leif Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 80

Mehdi Moradi

Mehdi Moradi
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 07

Natalya Pya Arnqvist - Semiparametrisk regression och generaliserade additiva modeller 

Natalya Pya Arnqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 09

Jonas Westin - Spatial statistik och ekonometri

Jonas Westin
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 55
Senast uppdaterad: 2024-02-22