Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningen inom institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering omfattar skilda ämnesområden inom arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, och rättsmedicin.

Internationella toppforskare på fallkonferens i Umeå

200 forskare från 20 länder deltog i EU Falls Festival som för första gången hölls i Sverige 1-2 oktober. Konferensen syftade till att minska gapet mellan teori och praktik kring det stora folkhälsoproblem som fallskador utgör.

Läs mer

Kalenderhändelser vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

mars

För sent att börja träna – eller?
tor
5
mar
För sent att börja träna – eller?
Tid 12:15 - 13:00 5 mars 12:15 - 13:00
Plats Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2 C
Föreläsning. Vetenskapslunch med Umeå universitet. Erik Rosendahl, fysioterapi, föreläser populärvetenskapligt under temat För sent att börja träna – eller?
Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
tis
17
mar
Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
Tid 13:00 - 16:00 17 mars 13:00 - 16:00
Plats VvA Konferensrummet pl 5
Seminarium. Hur lyckas man skriva en ansökan som uppfyller kraven på originalitet, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet?
Hur säkerställer vi att vi examinerar på bästa sätt?
fre
20
mar
Hur säkerställer vi att vi examinerar på bästa sätt?
Tid 11:30 - 13:00 20 mars 11:30 - 13:00
Plats Triple Helix, Samverkanshuset
Seminarium. Tips och tricks om provkonstruktion. Det första seminariet i vårens pedagogiska seminarieserie (MediPed).
Fika efter en forskare
lör
28
mar
Fika efter en forskare
Tid 13:00 - 13:45 28 mars 13:00 - 13:45
Plats Vävens kafé Fika
Föreläsning. Kan dina kroppsrörelser säga något om din hälsa och kan rörelsekontroll minska smärta och skador? Välkommen till Fika efter en forskare!
Fika efter en forskare
lör
28
mar
Fika efter en forskare
Tid 14:00 - 14:45 28 mars 14:00 - 14:45
Plats Vävens kafé Fika
Föreläsning. Kan dina kroppsrörelser säga något om din hälsa och kan rörelsekontroll minska smärta och skador? Välkommen till Fika efter en forskare!

april

Forskningsbudget och forskningsekonomi - för doktorander
mån
6
apr
Forskningsbudget och forskningsekonomi - för doktorander
Tid 13:00 - 14:30 6 april 13:00 - 14:30
Plats Biologihuset Norrskenet
Seminarium. Vad är viktigt att tänka på när man söker externa medel
Studenters lärande, akademiska ansvar, akademiskt lärarskap
tor
23
apr
Studenters lärande, akademiska ansvar, akademiskt lärarskap
Tid 11:30 - 13:00 23 april 11:30 - 13:00
Plats Triple Helix
Seminarium. Pedagogiskt seminarium: Studenters lärande, akademiska ansvar och lärares akademiska lärarskap.

maj

Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
tis
5
maj
Att skriva forskningsansökningar i området vårdvetenskap
Tid 13:00 - 16:30 5 maj 13:00 - 16:30
Plats Biologihuset Norrskenet pl 2, hus C
Seminarium. Hur lyckas man skriva en ansökan som uppfyller kraven på originalitet, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet?
Canvas – möjligheter och utmaningar
ons
27
maj
Canvas – möjligheter och utmaningar
Tid 11:30 - 13:00 27 maj 11:30 - 13:00
Plats Triple Helix
Seminarium. Pedagogiskt seminarium: Canvas – möjligheter och utmaningar.