Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Adam Grinberg
Andre Nyberg
Telefon
090-786 66 39
Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andrew Strong
Telefon
090-786 56 28
Ann Sörlin

Jag är lektor på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och sedan 2014 dess prefekt.

Anna Johansson
Telefon
090-786 70 39
Annika Toots
Telefon
090-786 63 29
Apostolos Theos
Telefon
090-786 66 19
Beatrice Pettersson
Telefon
090-786 52 24
Birgit Enberg
Telefon
090-786 91 05
Birgitta Englund
Telefon
090-786 98 98
Björn Bäckström
Britt-Marie Eliasson
Telefon
090-786 66 05

Utbildningssamordnare samt programrådssekreterare (PRAFI) vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Webbredaktör vid institutionen.

Britt-Marie Stålnacke
Telefon
090-785 69 99
Börje Rehn
Telefon
090-786 93 19

Jag jobbar som universitetslektor på Fysioterapeutprogrammet, är också programvägledare för masterprogrammet i fysioterapi och en av tre koordinatorer för Forskaraspiranterna.

Camilla Sandberg
Carin From
Telefon
090-786 98 80
Charlotte Häger
Telefon
090-786 92 75

Forskningen rör människans rörelseförmåga och hur hjärnan styr rörelser samt hur vi kan bäst kan förstå olika slags rörelsekontroll normalt eller efter sjukdom/skada för att rikta behandling.

Chatarina Carlen
Telefon
090-786 65 09

Personaladministration för institutionen. Ekonomiadministratör för geriatrik, rehabmedicin och rättsmedicin. Ansvarig för forskarstuderades administration. Placerad i Vårdvetarhuset.

Christer Malm
Telefon
090-786 66 21

Förutom undervisning och forskning och är jag universitetets representant för ämnet Idrottsmedicin. Forskningen handlar om fysisk aktivitet, anti-doping och barnidrott.

Christina Jacobsson
Telefon
090-786 98 62
Daniel Jansson
Telefon
090-786 80 67
Elin Granholm Valmari
Telefon
090-786 91 06

Är anställd som universitetsadjunkt på Arbetsterapeutprogrammet, men för närvarande doktorand med forskningsområdet 'Livsbalans hos poliser i yttre tjänst.'

Emil Rapo
Telefon
090-786 88 40

Jag är doktorand inom arbetsterapi och ingår i forskargruppen som studerar Social Prescribing i Sverige

Emma Simonsson
Telefon
090-786 66 01

Doktorandstuderande i idrottsmedicin, verksam inom forskningsprojektet Umeå HIT Study.

Erika Johansson

PhD MSc Arbetsterapeut UME-ACT; Social aktivitet på recept (SaR)

Eva Tengman
Telefon
090-786 93 96
Ewa Johansson
Telefon
090-786 77 29
Gunilla Stenberg
Telefon
090-786 98 95
Helena Grip

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Helena Lindgren
Telefon
090-786 77 73

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Hugo Lövheim
Ingeborg Nilsson
Telefon
090-786 61 33

Arbetar med undervisning och med forskning. Forskning som jag driver handlar om att öka kunskapen om aktiviteters roll och betydelse för hälsa hos den äldre människan. 

Jerry Öhlin

Doktorand i fysioterapi. Undersöker sambandet mellan gånghastighet, kognition och demenssjukdom hos personer i åttio års ålder och över.  

Jesper Andersson
Telefon
090-786 88 75
Ji-Guo Yu
Telefon
090-786 66 48

Akademisk bakgrund:

Disputerade 2003 i Anatomi med inriktning på Idrottsfysiologi vid Umeå Universitet. Post doc 2004-2005 i USA (UIC och Umass). Lektor 2005 i ämnet Idrottsfysiologi, Mittuniversitet. Adjunkt 2006 i samma ämne i Idrottsmedicin, Umeå Universitet, och utsågs till universitetslektor 2007.

Johan Asplund

Fysioterapeut och vik. adjunkt på den idrottsmedicinska enheten på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Johan Niklasson
Telefon
070-551 99 65
Jonas Sandlund
Telefon
090-786 98 39
Jonas Selling
Telefon
090-786 94 29
Jonathan Bergman

Postadress: Livsmedicin, Tvistevägen 48, 907 36 Umeå

Kajsa Gilenstam
Telefon
090-786 66 55

Undervisande lärare inom idrottsfysiologi på grund- och avancerad nivå. Ansvarig för magisterprogrammet (fråga mig gärna!). Forskar helst om kön/genus inom idrottsfysiologi.

Karin Wadell
Telefon
090-786 98 87

Fysioterapeut med specialistkompetens inom respiration. Arbetar med forskning, undervisning och klinik.

Larry Fredriksson
Lars Berglund
Telefon
090-786 80 41

Jag är leg. fysioterapeut, lärare och forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Lisbeth Wikström-Frisen
Telefon
090-786 66 43

Jag har en medicinsk doktorsexamen i idrottsmedicin. Jag arbetar inom undervisning som lärare/handledare och inom forskning intresserar jag mig för området kvinnor, hormoner och träning.

Ludvig Backman
Telefon
090-786 52 03

Docent, universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi

Madeleine Blusi
Telefon
090-786 76 98

Forskar om digitalisering inom vård och omsorg, med inriktning på interaktiva intelligenta system, delaktighet och metoder för co-creation. 

Maria Burman
Maria Lindström
Telefon
090-786 62 67
Maria Sperens
Telefon
090-786 91 33
Maria Strömbäck
Telefon
090-786 53 62

Jag bedriver forskning om unga, psykisk ohälsa, genusvetenskap och arbetsrehabilitering, undervisar i beteendevetenskap och psykiatri, samt arbetar klinskt i psykiatrisk öppenvård med unga vuxna. 

Maria Wiklund
Telefon
090-786 50 84
Marlene Sandlund
Telefon
090-786 95 30
Mattias Hedlund
Telefon
090-786 98 68
Michael Svensson
Telefon
090-786 66 36

Med Dr, lektor i Idrottsmedicin. Undervisning:idrottsfysiologi, metabolism och nutrition. Forskning:träning, muskelbiologi, metabolism, nutrition, övervikt, järn och metabolt syndrom.

Monica Sörman
Telefon
090-786 50 14
Nina Lindelöf
Telefon
090-786 50 02
Parvin Pooremamali
Telefon
090-786 70 78
Peter Nordström
Telefon
090-785 87 53
Rita Sjöström
Robert Nilsson
Telefon
090-786 69 52
Robyn Schimmer
Telefon
090-786 75 22
Sara Lundell
Telefon
090-786 80 42

Postdoktor i medicinsk sociologi som forskar om hur skam och skuld påverkar egenvård hos patienter med KOL. Involverad i forskning om eHälsa som stöd för egenvård hos patientgruppen.

Saranda Bajraktari

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Susanne Sellin
Telefon
090-786 55 49
Therese Eskilsson
Telefon
090-786 91 38

Stf prefekt, lektor, legitimerad sjukgymnast och medicine doktor. Arbetar med undervisning, forskning och klinik.  

Therese Nordin
Telefon
090-786 90 37

Mitt avhandlingsarbete berör social delaktighet och gemenskap bland äldre personer som har hemtjänst, inom projektet 'Håll kontakten'.

 

 

Tobias Stenlund
Telefon
090-786 80 40
Torfinn Beer
Ulla Nygren
Telefon
090-786 91 02
Ulrika Aasa
Telefon
090-786 92 73

Legitimerad sjukgymnast som undervisar och forskar inom rehabilitering och idrottsmedicin.  

 

Xiaolei Hu

Jag är specialistläkare och adjungerad lektor i rehabiliteringsmedicin. Mina forskningsprojekt handlar om rehabilitering inom stroke och övriga neurologiska sjukdomar.

Åsa Svedmark