Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Annika Toots, forskningsassistent, förste
Britt-Marie Eliasson, samordnare, utbildning

Utbildningssamordnare samt programrådssekreterare vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Webbansvarig vid institutionen.

Cecilia Pettersson, universitetslektor (tjänstledig)
Charlotte Häger, professor, förenad anställning

Forskningen rör människans rörelseförmåga och hur hjärnan styr rörelser samt hur vi kan bäst kan förstå olika slags rörelsekontroll normalt eller efter sjukdom/skada för att rikta behandling.

Chatarina Carlen, administratör, institution

Personaladministration för institutionen. Ekonomiadministratör för geriatrik, rehabmedicin och rättsmedicin. Ansvarig för forskarstuderades administration. Placerad i Vårdvetarhuset.

Daniel Jansson, universitetsadjunkt, doktorand
Gunilla Stenberg, universitetslektor, förenad anställning
Helena Grip, övrig/annan befattning

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Helena Lindgren, universitetslektor

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Hugo Lövheim, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Ingeborg Nilsson, professor

Arbetar med undervisning och forskare. Forskning som jag driver handlar om att öka kunskapen om aktiviteters roll och betydelse för hälsa hos den äldre människan.

Ji-Guo Yu, universitetslektor

Akademisk bakgrund:

Disputerade 2003 i Anatomi med inriktning på Idrottsfysiologi vid Umeå Universitet. Post doc 2004-2005 i USA (UIC och Umass). Lektor 2005 i ämnet Idrottsfysiologi, Mittuniversitet. Adjunkt 2006 i samma ämne i Idrottsmedicin, Umeå Universitet, och utsågs till universitetslektor 2007.

Johan Niklasson, universitetslektor/överläkare
Jonathan Bergman, doktorand

Postadress: Livsmedicin, Tvistevägen 48, 907 36 Umeå

Karin Wadell, professor, förenad anställning

Fysioterapeut med specialistkompetens inom respiration. Arbetar med forskning, undervisning och klinik.

Ludvig Backman, universitetslektor (tjänstledig)

Docent, universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi

Maria Burman, doktorand (tjänstledig)
Mattias Hedlund, universitetslektor, förenad anställning
Rita Sjöström, universitetslektor, adjungerad
Robert Nilsson, övrig/annan befattning, forskningsassistent
Sara Lundell, övrig/annan befattning, forskningsassistent, förste

Forskar kring eHälsa - KOLwebben - i kommunal hemsjukvård och primärvård. Främst kvalitativa och mixade metoder.

Therese Eskilsson, universitetslektor, förenad anställning

Kursansvarig för magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa - inriktning ergonomi. Klinisk patientnära forskning om rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.