Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anders Eriksson, professor, senior
Telefon
070-217 52 22
Andre Nyberg, universitetslektor
Telefon
090-786 66 39
Ann Sörlin, universitetslektor
Anna Cronström, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-786 68 25
Anna Johansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 70 39
Annika Toots, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 63 29
Apostolos Theos, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 66 19
Birgit Enberg, universitetslektor
Telefon
090-786 91 05
Birgitta Englund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 98
Britt-Marie Eliasson, samordnare, utbildning
Telefon
090-786 66 05

Utbildningssamordnare samt programrådssekreterare vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Webbansvarig vid institutionen.

Börje Rehn, universitetslektor
Telefon
090-786 93 19
Carin From, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 80
Caroline Fischl, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 56
Cecilia Pettersson, universitetslektor (tjänstledig)
Charlotte Häger, professor, förenad anställning
Telefon
090-786 92 75

Forskningen rör människans rörelseförmåga och hur hjärnan styr rörelser samt hur vi kan bäst kan förstå olika slags rörelsekontroll normalt eller efter sjukdom/skada för att rikta behandling.

Chatarina Carlen, administratör, institution
Telefon
090-786 65 09

Personaladministration för institutionen. Ekonomiadministratör för geriatrik, rehabmedicin och rättsmedicin. Ansvarig för forskarstuderades administration. Placerad i Vårdvetarhuset.

Christina Jacobsson, administrativ samordnare
Telefon
090-786 98 62
Christina Lindberg, administratör, institution
Telefon
090-786 98 93
Daniel Jansson, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 80 67
Elin Granholm Valmari, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 91 06
Eva Tengman, universitetslektor
Telefon
090-786 93 96
Ewa Johansson, administratör, institution
Telefon
090-786 77 29
Gun Marie Hariz, universitetslektor
Telefon
090-786 92 72
Gunilla Stenberg, universitetslektor, förenad anställning
Telefon
090-786 98 95
Helena Grip, övrig/annan befattning

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Helena Lindgren, professor
Telefon
090-786 77 73

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Hugo Lövheim, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Ingeborg Nilsson, professor
Telefon
090-786 61 33

Arbetar med undervisning och forskare. Forskning som jag driver handlar om att öka kunskapen om aktiviteters roll och betydelse för hälsa hos den äldre människan.

Jesper Andersson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 88 75
Ji-Guo Yu, universitetslektor
Telefon
090-786 66 48

Akademisk bakgrund:

Disputerade 2003 i Anatomi med inriktning på Idrottsfysiologi vid Umeå Universitet. Post doc 2004-2005 i USA (UIC och Umass). Lektor 2005 i ämnet Idrottsfysiologi, Mittuniversitet. Adjunkt 2006 i samma ämne i Idrottsmedicin, Umeå Universitet, och utsågs till universitetslektor 2007.

Johan Jakobsson, projektassistent
Johan Niklasson, universitetslektor/överläkare
Telefon
070-551 99 65
Jonas Sandlund, universitetslektor
Telefon
090-786 98 39
Jonas Selling, forskningsingenjör
Telefon
090-786 94 29
Jonathan Bergman, doktorand

Postadress: Livsmedicin, Tvistevägen 48, 907 36 Umeå

Kajsa Gilenstam, universitetslektor
Telefon
090-786 66 55
Karin Lopatko Lindman, doktorand (tjänstledig)
Karin Wadell, professor, förenad anställning
Telefon
090-786 98 87

Fysioterapeut med specialistkompetens inom respiration. Arbetar med forskning, undervisning och klinik.

Lars Berglund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 80 41
Linda Månsson, doktorand
Telefon
090-786 60 50

Doktorand i projektet Säkra steg, fall prevention för äldre med digital teknik. Arbetar med utveckling av ett självtest för balans som utförs med mobiltelefon.

Ludvig Backman, universitetslektor
Telefon
090-786 52 03

Docent, universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi

Madeleine Blusi, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 76 98

Forskningssamordnare för e-hälsa. Forskar om digitalisering inom vård och omsorg, med fokus på interaktiva intelligenta system och co-creation metoder.

Maria Burman, doktorand (tjänstledig)
Maria Lindström, universitetslektor
Telefon
090-786 62 67
Maria Sperens, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 91 33
Maria Wiklund, universitetslektor
Telefon
090-786 50 84
Marie Blomqvist Larsson, administratör, institution
Telefon
090-786 92 66
Marlene Sandlund, universitetslektor
Telefon
090-786 95 30
Mattias Hedlund, universitetslektor, förenad anställning
Telefon
090-786 98 68
Michael Svensson, universitetslektor
Telefon
090-786 66 36
Monica Sörman, studieadministratör
Telefon
090-786 50 14
Nina Lindelöf, universitetslektor
Telefon
090-786 50 02
Peter Nordström, professor/överläkare
Telefon
090-785 87 53
Rita Sjöström, universitetslektor, adjungerad
Robert Nilsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 69 52
Sara Lundell, övrig/annan befattning, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 80 42

Forskar kring eHälsa - KOLwebben - i kommunal hemsjukvård och primärvård. Främst kvalitativa och mixade metoder.

Susanne Sellin, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 49
Therese Eskilsson, universitetslektor, förenad anställning
Telefon
090-786 91 38

Kursansvarig för magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa - inriktning ergonomi. Klinisk patientnära forskning om rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

Ulla Nygren, universitetslektor
Telefon
090-786 91 02
Ulrika Aasa, universitetslektor
Telefon
090-786 92 73
Yngve Gustafson, professor, senior
Telefon
090-785 87 60