Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Andre Nyberg, universitetslektor
Telefon
090-786 66 39
Andreas Hult, universitetslektor
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Ann Sörlin, universitetslektor

Prefekt vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. 

Anna Cronström, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 68 25
Anna Johansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 70 39
Annika Toots, första forskningsassistent
Telefon
090-786 63 29
Apostolos Theos, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 66 19
Birgit Enberg, universitetslektor
Telefon
090-786 91 05
Birgitta Englund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 98
Britt-Marie Eliasson, utbildningssamordnare
Telefon
090-786 66 05

Utbildningssamordnare samt programrådssekreterare (PRAFI) vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Webbredaktör vid institutionen.

Börje Rehn, universitetslektor
Telefon
090-786 93 19

Jag jobbar som universitetslektor på Fysioterapeutprogrammet, är också programvägledare för masterprogrammet i fysioterapi och en av tre koordinatorer för Forskaraspiranterna.

Camilla Sandberg, adjungerad universitetslektor
Carin From, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 80
Caroline Fischl, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 56
Cecilia Pettersson, universitetslektor (tjänstledig)
Charlotte Häger, professor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 92 75

Forskningen rör människans rörelseförmåga och hur hjärnan styr rörelser samt hur vi kan bäst kan förstå olika slags rörelsekontroll normalt eller efter sjukdom/skada för att rikta behandling.

Chatarina Carlen, administratör
Telefon
090-786 65 09

Personaladministration för institutionen. Ekonomiadministratör för geriatrik, rehabmedicin och rättsmedicin. Ansvarig för forskarstuderades administration. Placerad i Vårdvetarhuset.

Christer Malm, professor
Telefon
090-786 66 21

Förutom undervisning och forskning och är jag universitetets representant för ämnet Idrottsmedicin. Forskningen handlar om fysisk aktivitet, anti-doping och barnidrott.

Christina Jacobsson, administrativ samordnare
Telefon
090-786 98 62
Daniel Jansson, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 80 67
Elin Granholm Valmari, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 91 06
Emil Rapo, doktorand
Telefon
090-786 88 40
Eva Tengman, universitetslektor
Telefon
090-786 93 96
Ewa Johansson, administratör
Telefon
090-786 77 29
Gunilla Stenberg, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 98 95
Helena Grip, övrig/annan befattning

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Helena Lindgren, professor
Telefon
090-786 77 73

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Hugo Lövheim, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Ingeborg Nilsson, professor
Telefon
090-786 61 33

Arbetar med undervisning och forskare. Forskning som jag driver handlar om att öka kunskapen om aktiviteters roll och betydelse för hälsa hos den äldre människan.

Jerry Öhlin, doktorand

Doktorand i fysioterapi. Undersöker sambandet mellan gånghastighet, kognition och demenssjukdom hos personer i åttio års ålder och över.  

Jesper Andersson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 88 75
Ji-Guo Yu, universitetslektor
Telefon
090-786 66 48

Akademisk bakgrund:

Disputerade 2003 i Anatomi med inriktning på Idrottsfysiologi vid Umeå Universitet. Post doc 2004-2005 i USA (UIC och Umass). Lektor 2005 i ämnet Idrottsfysiologi, Mittuniversitet. Adjunkt 2006 i samma ämne i Idrottsmedicin, Umeå Universitet, och utsågs till universitetslektor 2007.

Johan Niklasson, universitetslektor, överläkare
Telefon
070-551 99 65
Jonas Sandlund, universitetslektor
Telefon
090-786 98 39
Jonas Selling, forskningsingenjör
Telefon
090-786 94 29
Jonathan Bergman, doktorand

Postadress: Livsmedicin, Tvistevägen 48, 907 36 Umeå

Kajsa Gilenstam, universitetslektor
Telefon
090-786 66 55
Karin Lopatko Lindman, doktorand (tjänstledig)
Karin Wadell, professor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 98 87

Fysioterapeut med specialistkompetens inom respiration. Arbetar med forskning, undervisning och klinik.

Lars Berglund, universitetslektor
Telefon
090-786 80 41

Jag är leg. fysioterapeut, lärare och forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Linda Månsson, doktorand
Telefon
090-786 60 50

Doktorand i projektet Säkra steg, fall prevention för äldre med digital teknik. Arbetar med utveckling av ett självtest för balans som utförs med mobiltelefon.

Lisbeth Wikström-Frisen, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 66 43

Jag har en medicinsk doktorsexamen i idrottsmedicin. Jag arbetar inom undervisning som lärare/handledare och inom forskning intresserar jag mig för området kvinnor, hormoner och träning.

Ludvig Backman, universitetslektor
Telefon
090-786 52 03

Docent, universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi

Maria Burman, doktorand (tjänstledig)
Maria Lindström, universitetslektor
Telefon
090-786 62 67
Maria Sperens, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 91 33
Maria Strömbäck, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-786 53 62

Jag bedriver forskning om unga, psykisk ohälsa, genusvetenskap och arbetsrehabilitering, undervisar i beteendevetenskap och psykiatri, samt arbetar klinskt i psykiatrisk öppenvård med unga vuxna. 

Maria Wiklund, universitetslektor
Telefon
090-786 50 84
Marlene Sandlund, universitetslektor
Telefon
090-786 95 30
Mattias Hedlund, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 98 68
Michael Svensson, universitetslektor
Telefon
090-786 66 36

Med Dr, lektor i Idrottsmedicin. Undervisning:idrottsfysiologi, metabolism och nutrition. Forskning:träning, muskelbiologi, metabolism, nutrition, övervikt, järn och metabolt syndrom.

Monica Sörman, studieadministratör
Telefon
090-786 50 14
Nina Lindelöf, universitetslektor
Telefon
090-786 50 02
Peter Nordström, professor, överläkare
Telefon
090-785 87 53
Rita Sjöström, adjungerad universitetslektor
Robert Nilsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 69 52
Sara Lundell, första forskningsassistent
Telefon
090-786 80 42

Forskar kring eHälsa - KOLwebben - i kommunal hemsjukvård och primärvård. Främst kvalitativa och mixade metoder.

Susanne Sellin, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 49
Therese Eskilsson, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 38

Stf prefekt, legitimerad sjukgymnast och medicine doktor. Arbetar med undervisning, forskning och klinik.  

Tobias Stenlund, universitetslektor, postdoktor
Telefon
090-786 80 40
Ulla Nygren, universitetslektor
Telefon
090-786 91 02
Ulrika Aasa, universitetslektor
Telefon
090-786 92 73
Xiaolei Hu, forskare, adjungerad universitetslektor