"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programbeskrivningar

Program som erbjuds vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ligger inom Lärarhögskolans programansvar. Kurserna genomförs i samverkan med andra institutioner och med förskolor, skolor och fritidshem.

Förskollärarprogrammet

Utgör sju terminers heltidsstudier (210 hp). Förutom teoretiska studier omfattas programmet av verksamhetsförlagd utbildning i förskoleverksamhet. Studierna leder till förskollärarexamen med möjlighet till arbete inom kommunal eller privat förskola.

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet - inriktning Fritidshem

Utgör sex terminers heltidsstudier (180 hp). Förutom teoretiska studier omfattas inriktningen av verksamhetsförlagd utbildning i Fritidshem och skola. Studierna leder till grundlärarexamen med inriktning mot Fritidshem och möjlighet till arbete med skolelever före, under och efter skoldagen.

Grundlärare, inriktning mot fritidshem

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, med förhöjd studietakt

Utbildningen är ett påbyggnadsprogram på avancerad nivå med förhöjd studietakt. Den vänder sig till forskarutbildade som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen samt har en forskarexamen, antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Kompletterande pedagogisk utbildning för gymnasiet och åk 7-9, med förhöjd studietakt

Utbildningen är ett påbyggnadsprogram på avancerad nivå med förhöjd studietakt. Den studerande läser 90 hp som är uppdelade som kurser i en utbildningsvetenskaplig kärna och en verksamhetsförlagd utbildning. Dessa 90 hp kompletterar studentens tidigare förvärvade ämneskunskaper om minst 120 hp. Utbildningen leder till ämneslärarexamen.

Kompletterande pedagogisk utbildning för åk 7-9 och gymnasiet

Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet

Programmet är en påbyggnadsutbildning, 90 hp, på avancerad nivå. Studenten läser tre terminer och kan därefter arbeta med specialpedagogiska frågor som syftar till att förbättra verksamheten för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogprogrammet 

Speciallärarprogrammet 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Utgör sex terminers heltidsstudier (180hp). Utbildningen erbjuds som distans och som campusutbildning. Förutom teoretiska studier omfattas programmet av praktik inom området studie- och yrkesvägledning. Studierna leder till studie- och yrkesvägledarexamen med möjlighet att arbeta i skola eller vid andra arbetsplatser där vägledning ingår.

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

Programmet erbjuds till yrkeserfarna personer inom exempelvis branscherna vård och omsorg, service, industri samt naturbruk. Utbildningen, 90 hp, ger möjlighet att arbeta som yrkeslärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Studierna är uppdelade som kurser i en utbildningsvetenskaplig kärna och en verksamhetsförlagd utbildning.

Yrkeslärarprogrammet

Vidareutbildning av lärare (VAL) och utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) medverkar i ett stort antal kurser som ingår i VAL och ULV-projektet. Information om institutionens kurser inom respektive projekt kan hittas nedan. För mer information om aktuell kurs, kontakta studieadministratör eller kursansvarig.

Vidareutbildning av lärare (VAL) och utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Frågor om studier inom program

Christine Lindström
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 03
Susanne Westling
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 75
Annika Nilsson
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 14
Maria Lindahl
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 15
Christina Sander Nordin
Studieadministratör, studieadministratör (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 88
Senast uppdaterad: 2022-09-28