Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Studieform Ges även på distans
 • Starttid Hösttermin 2022

Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alternativ inom utbildning och arbetsliv. Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa andra att välja karriär genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv.

Under utbildningen

Inom programmet får du bland annat fördjupa dig i hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiseras. Stor vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärmönster och hur du som vägledare kan hjälpa till att hantera frågor och funderingar kring val av utbildning, yrke och karriär. Förutom individuella samtal med elever och studenter tränas du i att informera större grupper, föräldrar, lärare och annan skolpersonal som har frågor kring studie- och yrkesval. För att förstå människors beteenden och därigenom kunna möta och vägleda på bästa sätt ingår studier i beteendevetenskapliga ämnen.

Välj om du vill läsa på distans eller på plats i Umeå

Utbildningen ges med 100 procent studietakt, dvs 30 hp per termin och erbjuds både på campus och distans. Campusutbildningen innebär att undervisningen sker i Umeå med bl.a. schemalagda föreläsningar, laborationer, gruppövningar och olika typer av examinationer.

Distansutbildningen har sammankomster med obligatoriska inslag i Umeå ca en vecka i månaden under utbildningstiden. Sammankomsterna innehåller bland annat föreläsningar, laborationer, gruppövningar och olika typer av examinationer. Mellan sammankomsterna sker undervisningen på distans det vill säga självstudier med stöd av en studieguide med uppgifter. Kommunikationen mellan student och lärare samt studenter emellan sker via en lärplattform varför studenten förväntas ha tillgång till dator och internet.

Terminsöversikter

Här hittar du översikter över de kurser som ingår varje termin

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Programmet innehåller två perioder med handledd praktik. Din första praktikperiod har du på en grundskola under din tredje termin. Praktikperiod två har du i vuxenvägledning under sjätte terminen på en gymnasieskola, komvux, universitet (karriärcenter/studentcentrum), högskola, arbetsförmedling, bemanningsföretag eller arbetslivsresurs. 

Du som avser att göra praktik inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län, Örnsköldsviks-, Sundsvalls-, Kramfors-, eller Sollefteå kommun får inte ordna plats själv eftersom Umeå universitet har avtal med dessa om praktikplaceringar. Du som avser att göra praktik utanför vårt avtalsområde måste kontakta skolan där du önskar genomföra din praktik och diskutera möjligheten med rektor/skolhuvudman. Därefter mejlar du relevanta uppgifter till Lärarhögskolan. Du får mer information om detta när du börjar på utbildningen.

Programöversikt

År 1
Studie- och yrkesvägledningens grunder. Beteendevetenskapliga grunder. Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning. Politik och samhälle. Utbildning och arbetsmarknad. Kommunikation och undervisning.

År 2
Utbildningssystem i Sverige och andra länder. Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik. Arbetsliv och lärande. Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv. Makroekonomi och arbetsmarknad.

År 3
Karriärvägledning och andra insatser för människor i behov av särskilt stöd. Karriärteori och vägledning. Gruppvägledning med inriktning karriärutveckling. Studie- och yrkesvägledningens praktik. Examensarbete.

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår.

Efter utbildningen

De flesta studie- och yrkesvägledare är idag verksamma inom skolan, men studie- och yrkesvägledare har en växande arbetsmarknad även utanför grund- och gymnasieskolan. Arbetsmarknadsverket, universitet och högskolor, enheter inom kommunal förvaltning, utbildnings-, bemannings- och rehabiliteringsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledares kompetens.

Anmälan och behörighet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Distansutbildning

  Startar

  Hösttermin 2022

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1658

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 19 april 2022.
 • Reguljär utbildning

  Startar

  Hösttermin 2022

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1656

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 19 april 2022.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter