"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2024

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till specialpedagog. Du arbetar då tillsammans med personal och ledning i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer och ge de barn och elever stöd och hjälp som är i särskilt behov av det. Exempelvis kan du stödja och handleda den vanliga läraren i undervisningen och driva utvecklingsarbete för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Anmälningsdatum

15 februari webbanmälan öppnar
15 mars sista anmälningsdag

För att styrka lärarerfarenhet ska du ladda upp ett tjänstgöringsintyg. Umeå universitet har ingen särskild blankett för detta ändamål

Under utbildningen

Utbildningen ger kompetens att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa tillgängliga lärmiljöer med målet att stödja alla barns och elevers kunskapsutveckling.

Här är exempel på områden som ingår i utbildningen:

 • specialpedagogiskt ledarskap på organisations-, grupp- och individnivå.
 • handledning, som är ett centralt verktyg för specialpedagogen i ett pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • granska och genomföra pedagogiska utredningar samt bidra i arbetet med att utforma och utvärdera åtgärdsprogram för barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Utbildning med träffar i Umeå

Undervisningen bedrivs på helfart. I programmet ingår 3–5 träffar per termin vid universitetet i Umeå. Varje träff är 3–5 dagar lång, med obligatoriska inslag som kräver närvaro på universitetet. Mellan universitetsträffarna förekommer schemalagda digitala inslag via en lärplattform. Du behöver ha tillgång till en dator och internet.

Under utbildningen genomför du vissa uppgifter i en förskola eller skola. Redan nu kan du kontakta en förskola eller skola för att diskutera möjligheterna till det.

Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Programöversikt

Studieplan antagna from hösten 2018:

Termin 1
Introduktion till det specialpedagogiska fältet
Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion
Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer

Termin 2
Specialpedagogiska kunskapsområden
Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

Termin 3
Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Examensarbete specialpedagogprogrammet
Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår. 

Efter utbildningen

Som specialpedagog har du ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i en verksamhet. Det innebär att du arbetar med skolutveckling, uppföljning och utvärdering samt fungerar som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor.

Beroende på hur din tidigare lärarexamen ser ut, kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning eller inom habilitering.

Anmälan och behörighet

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Allmäninriktning

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen (lärar-, förskollärar-, eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp). Platserna fördelas procentuellt i grupperna Förskollärar- eller fritidspedagogexamen (25%), Lärarexamen mot grundskolan (50%) och Lärarexamen mot gymnasiet (25%).

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-V6310

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kan jag börja studera på höst- och vårtermin?

Speciallärarprogrammet startar på höstterminen. Du ansöker enligt de datum som finns under rubriken "Anmälan och behörighet".

Vad är det för skillnad mellan specialpedagog och speciallärare?

Specialpedagoger och speciallärare har fördjupad kompetens om att underlätta inlärning för elever i skolan. Deras pedagogiska uppdrag skiljer sig åt även om de i vissa fall kompletterar varandra. Specialpedagogens fokus är på skolans pedagogiska utveckling och specialpedagogen har därmed en främjande, förebyggande och stödjande roll. Det kan handla om att ge stöd och råd till lärare, utveckla elevers lärmiljö, kartlägga och analysera elevers stödbehov samt utforma insatser. Specialläraren är ämnesspecialiserad och fokuserar på lärandesituationen för elever och deras lärare. Det kan handla om en mer undervisande funktion men även att kartlägga och analysera elevers utvecklingsmöjligheter och att undanröja hinder för elevens lärande.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter