Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid Juridiska institutionen

Forskningen här på Juridiska institutionen täcker många olika rättsområden. En stor del av forskningen är organiserad i våra sju forskningsteman, som presenteras inom de forskargrupper som finns vid institutionen.


Syftet med den tematiserade forskningen är dels att utveckla kvalitén i forskning och grundutbildning, dels att skapa en god grund för både nya projekt och rekrytering av doktorander, lärare och forskare.

Forskningssamarbete sker med många internationella och nationella nätverk och inom många teman och projekt sker även samarbeten med myndigheter och företag.

Läs mer om vår forskning

Våra grupper och teman
Våra grupper och teman

En stor del av forskningen är organiserad i våra sju teman.

Publikationer
Publikationer

Hitta aktuella böcker, nya artiklar, avhandlingar och övriga publikationer.

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Som doktorand kan du under fyra års forskarstudier fördjupa dig inom rättsvetenskapen.

Per Bergling, forskningsansvarig och ordförande för forskningsutskottet. Markus Naarttijärvi, forskarutbildningsansvarig.