Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid Juridiska institutionen

Forskningen här på Juridiska institutionen täcker många olika rättsområden. En stor del av forskningen är organiserad i våra sju forskningsteman, som presenteras inom de forskargrupper som finns vid institutionen.

Syftet med den tematiserade forskningen är dels att utveckla kvalitén i forskning och grundutbildning, dels att skapa en god grund för både nya projekt och rekrytering av doktorander, lärare och forskare.

Forskningssamarbete sker med många internationella och nationella nätverk och inom många teman och projekt sker även samarbeten med myndigheter och företag.

Läs mer om vår forskning

Våra grupper och teman

En stor del av forskningen är organiserad i våra sju teman.

Publikationer

Hitta aktuella böcker, nya artiklar, avhandlingar och övriga publikationer.

Utbildning på forskarnivå

Som doktorand kan du under fyra års forskarstudier fördjupa dig inom rättsvetenskapen.

Forskningsansvarig

Johan Lindholm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 03

Forskarutbildningsansvarig

Markus Naarttijärvi
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 09