Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Therese Enarsson

Therese Enarsson

Min forskning rör huvudsakligen rättsväsendets arbete med brottsoffer, deras rättigheter i rättskedjan och skyddet för offer på internet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen rättsväsendets arbete med brottsoffer, och införlivandet av brottsoffers rättigheter i rättskedjan. Min forskning spänner över ett flertal rättsområden, som offentlig rätt, straff- och processrätt och konstitutionell rätt. Därför rör forskningen både övergripande frågor om rättigheter hos människor som utsatts för brott, och mer specifika samhällsaktuella frågor, som möjlighet till upprättelse vid utsatthet för näthat och rasism, eller förhållandet mellan yttrandefrihet och skyddet för den personliga integriteten på internet. 

Jag ingår för närvarande i två forskningsteman vid institutionen, nämligen Brottsoffer i rättsväsendet samt Law & Emerging Technologies.

Jag är utöver detta ordförande i DIGSUM – som är ett ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om förhållandet mellan digital teknik och samhällsförändring. Jag är också suppleant i Rådet för Artificiell Intelligens och autonoma system (RAI) vid Umeå universitet.


Aktuell forskning

Under år 2020 avslutas projektet Offer för rasism som bedrivs tillsammans med fyra andra forskare på juridiska institutionen (Görel Granström, projektledare, samt Karin Åström, Lena Landström och Ruth Mannelqvist). Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Under våren 2017 avslutade jag forskningsprojektet Offer för näthat. En rättsvetenskaplig studie av brottsoffers möjlighet till upprättelse vid hot och kränkningar på internet, som har finansierats av Brottsofferfonden. I projektet har brottsoffers rättsliga förutsättningar till upprättelse analyserats, utifrån såväl straffregleringens bakomliggande syften och brottsoffers behov som yttrandefrihetens gränser.

Jag disputerade under september år 2013 med avhandlingen Brottsoffers rättigheter i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Kriminologi och viktimologi för jurister 15 hp, där jag även undervisar. Jag undervisar också på juristprogrammets termin 5 och 6:2, samt är handledare och examinator på juristprogrammets nionde termin (examensarbete).

Jag undervisar också på de engelska kurserna Victimology och Human Rights Law.

Jag har i viss mån undervisning på Polisutbildningen.

2020
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 63-73
Enarsson, Therese; Leidö, Jan
2019
Information & communications technology law, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 28, (1) : 1-18
Enarsson, Therese; Lindgren, Simon
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 257-274
Enarsson, Therese; Granström, Görel
2017
Juridisk Publikation, Stockholm: Juridisk Publikation 2017, (2) : 369-395
Enarsson, Therese
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 103-118
Enarsson, Therese
2016
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 79-92
Enarsson, Therese
2016
International Review of Victimology, Vol. 22, (2) : 123-138
Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
2015
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Juridisk Tidskrift 2015, (4) : 874-893
Enarsson, Therese
2015
Rättsstaten: idé och verklighet, Uppsala: Iustus 2015 : 82-83
Enarsson, Therese
2015
Europarättslig tidskrift, (3) : 556-576
Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
2013
Polisen: verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 222-237
Enarsson, Therese; Granström, Görel
2008
Rätten, välfärden och marknaden: Rapport från 2008 års forskningsinternat, Umeå: 2008 : 33-46
Enarsson, Therese; Granström, Görel
2008
Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 4