Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Juridiska institutionen

Anställda medarbetare

Anderz Andersson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 50 13
Ann Lundgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 18

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

Ann-Sofie Henrikson, universitetslektor
Telefon
090-786 61 67

Lektor i rättsvetenskap.

Anna Wärme, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 92 27
Carin Ulander-Wänman, universitetslektor
Telefon
090-786 71 15

Mitt forskningsområde handlar om den europeiska sysselsättningspolitiken och den svenska arbetsmarknadens reglering i lag och kollektivavtal och jag undervisar i arbetsrätt.

Carina Sjögren, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 67 46
Emily Töyrä, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Telefon
090-786 52 55
Emma Lind, administratör, institution
Telefon
090-786 64 35
Fanny Holm, universitetslektor
Telefon
090-786 77 11

Fanny Holm, L.L.D., teaches predominantly public international law and criminal law. Her dissertation explores the legal space for states to prosecute individuals for genocide, crimes against humanity and war crimes, and the corresponding legal space to provide victims of those crimes with reparations procedures.

Görel Granström, universitetslektor
Telefon
090-786 74 18

Jag forskar om brottsoffers rättigheter, framför allt offer för hatbrott och hur rättsväsendets aktörer arbetar med dessa frågor. Jag är sedan våren 2012 prefekt vid juridiska institutionen.

Ida Asplund, doktorand
Telefon
090-786 59 78

Jag undersöker den enskildes ställning i statlig tillsyn av socialtjänst, hälso- och sjukvård, diskrimineringslagstiftningen, dataskydd samt Justitieombudsmannens tillsyn.

Jan Leidö, universitetslektor
Telefon
090-786 58 92

Forskar och undervisar inom bl.a. svensk, komparativ och internationell förmögenhetsrätt, immaterialrätt, internationell privat- och processrätt och skiljeförfaranderätt.

Jennifer Edlund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 89
Johan Holm, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 68

Adjunkt med inriktning på arbetsrätt och skatterätt. Doktorand i arbetsmiljörätt. I mitt doktorandprojekt undersöker jag arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olyckfall samt ansvaret för rehabiliterande och reparativa åtgärder.

Johanna Jers, doktorand
Telefon
090-786 70 92

Min forskning rör jämställdhet och näringslivet. Jag har också ett stort intresse för högskolepedagogik och metodpluralism i strävan efter hållbar utbildning och samhällsförändring.

Jon Karlsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 94
Karin Åström, universitetslektor
Telefon
090-786 94 82

Jur kand. 2005, Jur dr. 2014. Anställd vid Juridiska institutionen sedan 2006.

Har tidigare varit anställd som jurist vid Kronofogdemyndigheten samt Brottsoffermyndigheten.

Sedan år 2016 ingår jag som svensk expert vid översyn av implementeringsåtgärder av EU–rättsliga instrument inom ramen för DG HOME Framework contract on compliance assessment in the field of Migration and Home Affairs.

Lena Enqvist, doktorand
Telefon
090-786 99 79

Doktorand i rättsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt rör Försäkringskassans rättsliga förutsättningar för samverkan med Arbetsförmedling samt hälso- och sjukvård.

Lena Landström, universitetslektor
Telefon
090-786 77 10
Lilliann Danielsson, samordnare, utbildning
Telefon
090-786 61 66
Lina Sidenhag, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 88
Linda Andersson, studieadministratör
Telefon
090-786 68 59
Lisa Claar, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 65

Adjunkt i straff- och processrätt 

Magnus Öhrn, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 64 56
Maria Eklund, universitetslektor
Telefon
090-786 71 13
Maria Forsman, universitetslektor
Telefon
090-786 96 35

Jur kand, JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Pedagogiskt meriterad excellent lärare. Forskar och undervisar främst i barnrätt.

Markus Naarttijärvi, universitetslektor
Telefon
090-786 59 09

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Mattias Hjertstedt, universitetslektor
Telefon
090-786 79 43

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Per Bergling, professor
Telefon
090-786 95 69

Professor Per Bergling (LL.M., LL.D.) pursues reserch and teaching at the Department of Law.

Peter Hultgren, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 71 65

Både min forskning och min undervisning rör i första hand ämnena allmän och speciell avtalsrätt. Min doktorsavhandling går under titeln "Fel i tjänst".

Sara Lyrenäs, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 69
Signe Lagerkvist, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 38
Sofia Eirell, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 78 86
Sofia Strömgren, studieadministratör
Telefon
090-786 74 19

Jag arbetar med uppdragsutbildning, fristående kurser och juristprogrammet. Jag ansvarar också för nyheter och information på vår webb. Kontakta mig gärna vid frågor om institutionen och vår hemsida.

Staffan Ingmanson, universitetslektor
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Stefan Lidberg, studievägledare
Telefon
090-786 52 33
Therese Enarsson, universitetslektor
Telefon
090-786 59 07

Min forskning rör huvudsakligen rättsväsendets arbete med brottsoffer, och införlivandet av brottsoffers rättigheter i rättskedjan. Min forskning spänner över ett flertal rättsområden, som offentlig rätt, straff- och processrätt och konstitutionell rätt. Därför rör forskningen såväl övergripande frågor om allmänna rättigheter hos människor som utsatts för brott, som mer avgränsade samhällsaktuella frågor, som möjlighet till upprättelse vid utsatthet för näthat och rasism.

Ulf Israelsson, universitetslektor
Telefon
090-786 55 75

Biträdande prefekt

Ulf Vannebäck, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 93 82

Jag har en kombinerad tjänst där 50 % utgör forskning 25 % undervisning och där jag är biträdande prefekt på 25 %. Min forskning är finansierad av Konkurrensverket och är inriktad på rättsliga konflikter och problem som aktualiseras vid användandet av koncessioner. I undervisningen ligger mitt fokus på fastighetsrätt på såväl juristprogrammet som på magisterprogrammet med inriktning mot mark och miljörätt.

Ulrika Forsgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 67 95
Ulrika Sanden, universitetslektor
Telefon
090-786 50 50

Min undervisning och forskning är inom medicinsk rätt. Bedriver forskning inom projektet DIRECT. Är expert i 2018 års donationsutredning samt ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation.

Vanessa Vincentie, studieadministratör
Telefon
090-786 50 86
Victoria Lindgren, doktorand
Telefon
090-786 52 54

Doktorand i rättsvetenskap, inriktning skatt/genus vid Juridiska institutionen samt Genusforskarskolan (UCGS). Avhandlingsarbetet berör frågor om förmånsbeskattning.

Viola Boström, universitetslektor
Telefon
090-786 74 13
Åsa Alfvengren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 74 80
Örjan Edström, professor
Telefon
090-786 69 42

Forskar och undervisar i arbetsrätt och med anknytning till internationell. Publicerat ett flertal böcker och publikationer inom området.