Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Juridiska institutionen

Anställda medarbetare

Anderz Andersson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 50 13
Ann Lundgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 18

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

Ann-Sofie Henrikson, universitetslektor
Telefon
090-786 61 67

Lektor i rättsvetenskap.

Anna Wärme, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 92 27
Carin Ulander-Wänman, universitetslektor
Telefon
090-786 71 15

Mitt forskningsområde handlar om den europeiska sysselsättningspolitiken och den svenska arbetsmarknadens reglering i lag och kollektivavtal och jag undervisar i arbetsrätt.

Carina Sjögren, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 67 46
Telefon
090-786 55 14

Jag forskar och undervisar i folkrätt med särskilt intresse för frågor om ansvarsutkrävande och samarbete i internationell straffrätt, internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Emily Töyrä, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 52 55
Emma Lind, administratör
Telefon
090-786 64 35
Fanny Holm, universitetslektor
Telefon
090-786 77 11

Fanny Holm, L.L.D., teaches predominantly public international law and criminal law. Her research focusses on international criminal law and crime victims. 

Görel Granström, universitetslektor
Telefon
090-786 74 18

Jag forskar om brottsoffers rättigheter, framför allt offer för hatbrott och hur rättsväsendets aktörer arbetar med dessa frågor. Jag är sedan våren 2012 prefekt vid juridiska institutionen.

Ida Asplund, doktorand
Telefon
090-786 59 78

Jag undersöker den enskildes ställning i statlig tillsyn av socialtjänst, hälso- och sjukvård, diskrimineringslagstiftningen, dataskydd samt Justitieombudsmannens tillsyn.

Jan Leidö, universitetslektor
Telefon
090-786 58 92

Forskar och undervisar inom bl.a. svensk, komparativ och internationell förmögenhetsrätt, immaterialrätt, internationell privat- och processrätt och skiljeförfaranderätt.

Jennifer Edlund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 89
Johan Holm, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 68

Doktorand i arbetsmiljörätt. I mitt doktorandprojekt undersöker jag arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olyckfall samt ansvaret för rehabiliterande och reparativa åtgärder.

Johan Lindholm, professor
Telefon
090-786 56 03

Jag forskar och undervisar i konstitutionell rätt och idrottsjuridik med särskilt intresse för domstolar och bruk av empirisk metoder inom rättsvetenskaplig forskning.

Johanna Jers, doktorand
Telefon
090-786 70 92

Min forskning rör jämställdhet, näringsliv och hållbarhet.

Jon Karlsson, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Telefon
090-786 61 94
Karin Åström, universitetslektor
Telefon
090-786 94 82

Jur kand. 2005, Jur dr. 2014. Anställd vid Juridiska institutionen sedan 2006.

Har tidigare varit anställd som jurist vid Kronofogdemyndigheten samt Brottsoffermyndigheten.

Sedan år 2016 ingår jag som svensk expert vid översyn av implementeringsåtgärder av EU–rättsliga instrument inom ramen för DG HOME Framework contract on compliance assessment in the field of Migration and Home Affairs.

Lena Enqvist, forskningsassistent
Telefon
090-786 99 79

Juris doktor i rättsvetenskap.

Disp. år 2019 med avhandlingen "En myndighet i samverkan. Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården".

Lena Landström, universitetslektor
Telefon
090-786 77 10
Lilliann Danielsson, utbildningssamordnare
Telefon
090-786 61 66
Lina Sidenhag, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 88
Linda Andersson, studieadministratör
Telefon
090-786 68 59
Lisa Claar, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 65

Adjunkt i straff- och processrätt 

Maria Eklund, universitetslektor
Telefon
090-786 71 13
Maria Forsman, universitetslektor
Telefon
090-786 96 35

Jur kand, JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Pedagogiskt meriterad excellent lärare. Forskar och undervisar främst i barnrätt. Majblommestipendiat 2020.

Marina Vannelli, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 57 04
Markus Naarttijärvi, universitetslektor
Telefon
090-786 59 09

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Martina Reinius, doktorand
Telefon
090-786 69 16

Jag forskar och undervisar i migrationsrätt och barnrätt. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tvångsmedelsanvändning mot asylsökande barn. 

Mattias Hjertstedt, universitetslektor
Telefon
090-786 79 43

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Per Bergling, professor
Telefon
090-786 95 69

Professor Per Bergling (LL.M., LL.D.) pursues reserch and teaching at the Department of Law.

Peter Hultgren, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 71 65

Både min forskning och min undervisning rör i första hand ämnena allmän och speciell avtalsrätt. Min doktorsavhandling går under titeln "Fel i tjänst".

Robert Forslund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 59 19
Sara Lyrenäs, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 69
Signe Lagerkvist, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 38
Sofia Eirell, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 78 86
Sofia Strömgren, studieadministratör
Telefon
090-786 74 19

Jag arbetar med uppdragsutbildning, fristående kurser och juristprogrammet. Jag ansvarar också för nyheter och information på vår webb. Kontakta mig gärna vid frågor om institutionen och vår hemsida.

Staffan Ingmanson, universitetslektor
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Stefan Lidberg, studievägledare
Telefon
090-786 52 33
Therese Enarsson, universitetslektor
Telefon
090-786 59 07

Min forskning rör huvudsakligen rättsväsendets arbete med brottsoffer, deras rättigheter i rättskedjan och skyddet för offer på internet.

Ulf Israelsson, universitetslektor
Telefon
090-786 55 75

Biträdande prefekt

Ulf Vannebäck, universitetslektor
Telefon
090-786 93 82

Forskar om koncessioner, undervisar i fastighetsrätt och är biträdande prefekt.

Ulrika Forsgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 67 95
Ulrika Sanden, universitetslektor
Telefon
090-786 50 50

Min undervisning och forskning är inom medicinsk rätt. Bedriver forskning inom projektet DIRECT. Är expert i 2018 års donationsutredning samt ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation.

Vanessa Vincentie, studieadministratör
Telefon
090-786 50 86
Victoria Lindgren, doktorand
Telefon
090-786 52 54

Doktorand i rättsvetenskap, inriktning skatt/genus vid Juridiska institutionen samt Genusforskarskolan (UCGS). Forskar om skattebetalaren och det svenska förmånsbeskattningssystemet.

Viola Boström, universitetslektor
Telefon
090-786 74 13
Åsa Alfvengren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 74 80
Örjan Edström, professor
Telefon
090-786 69 42

Forskar och undervisar i arbetsrätt och med anknytning till internationell. Publicerat ett flertal böcker och publikationer inom området.