Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Juridiska institutionen

Anställda medarbetare

Alexander Krüger
Telefon
090-786 75 25

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Amanda Musco Eklund
Telefon
090-786 75 12

Forskar om EU:s yttre gränskontroll, autonoma system och rättsstatliga principer. 

Anderz Andersson
Telefon
090-786 50 13
Ann Lundgren
Telefon
090-786 55 18

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

Ann-Christine Petersson Hjelm
Telefon
090-786 62 68

Jur. kand., JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Pedagogiskt excellent lärare. Forskar och undervisar i bland annat äldrerätt. 

Ann-Sofie Henrikson
Telefon
090-786 61 67

Lektor i rättsvetenskap.

Anna Henriksson
Telefon
090-786 68 86

Jag arbetar bl.a. med fristående kurser, den Juridiska institutionens engelska masterprogram och uppdragsutbildning. Jag arbetar även med administration av utbytesstudier och en del webbarbete.

Anna Wärme
Telefon
090-786 92 27
Carin Ulander-Wänman
Telefon
090-786 71 15

Mitt forskningsområde rör den svenska arbetsmarknadens reglering i lag och kollektivavtal där nuvarande forskningsfrågor behandlar arbetskraftens omställningsvillkor.

Carina Sjögren
Telefon
090-786 67 46
Edward Hansskog
Telefon
090-786 67 07
Elizabeth Perry
Telefon
090-786 68 74

Elizabeth forskar i främst komparativ familje- och barnrätt (inklusiv välfards-/offentlig rätt). Hon undervisar i EU-rätt, juridisk engelska, komparativ, IP-rätt, amerikansk och familjerätt. 

Telefon
090-786 55 14

Jag forskar och undervisar i folkrätt med särskilt intresse för frågor om ansvarsutkrävande och samarbete i internationell straffrätt, internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Emma Lind
Eva Kjellin
Telefon
090-786 75 09
Fanny Holm
Telefon
090-786 77 11

Fanny Holm, L.L.D., teaches predominantly public international law and criminal law. Her research focusses on international criminal law and crime victims. 

Fredrik Karlsson
Telefon
090-786 75 35
Görel Granström
Telefon
090-786 74 18

Jag forskar om brottsoffers rättigheter, framför allt offer för hatbrott och hur rättsväsendets aktörer arbetar med dessa frågor.

Ida Asplund
Telefon
090-786 59 78

Jag är juris doktor och universitetsadjunkt med inriktning på allmän och speciell förvaltningsrätt, dataskydd och diskrimineringsrätt.

Isak Nilsson
Telefon
090-786 67 88
Jan Leidö
Telefon
090-786 58 92

Forskar och undervisar inom bl.a. svensk, komparativ och internationell förmögenhetsrätt, immaterialrätt, internationell privat- och processrätt och skiljeförfaranderätt.

Jennifer Edlund
Telefon
090-786 55 89
Johan Holm
Telefon
090-786 61 68

Doktorand i arbetsmiljörätt. I mitt doktorandprojekt undersöker jag arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt ansvaret för rehabiliterande och reparativa åtgärder.

Johan Lindholm
Telefon
090-786 56 03

Jag forskar och undervisar i konstitutionell rätt och idrottsjuridik med särskilt intresse för domstolar och bruk av empirisk metoder inom rättsvetenskaplig forskning.

Johanna Jers
Telefon
090-786 70 92

Min forskning rör jämställdhet, näringsliv och hållbarhet.

Karin Åström
Telefon
090-786 94 82

Jur kand. 2005, Jur dr. 2014. Anställd vid Juridiska institutionen sedan 2006.

Har tidigare varit anställd som jurist vid Kronofogdemyndigheten samt Brottsoffermyndigheten.

Sedan år 2016 ingår jag som svensk expert vid översyn av implementeringsåtgärder av EU–rättsliga instrument inom ramen för DG HOME Framework contract on compliance assessment in the field of Migration and Home Affairs.

Lena Enqvist
Telefon
090-786 99 79

Juris doktor i rättsvetenskap.

 

Lena Landström
Telefon
090-786 77 10

Min forskning och undervisning är främst inom det straffprocessuella området, med särskilt fokus på polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter.  

Lilliann Danielsson
Telefon
090-786 61 66
Lina Sidenhag
Telefon
090-786 62 88
Linda Andersson
Telefon
090-786 68 59
Lisa Claar
Telefon
090-786 54 65

Adjunkt i straff- och processrätt 

Maria Eklund
Telefon
090-786 71 13
Maria Forsman
Telefon
090-786 96 35

Jur kand, JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Pedagogiskt meriterad 'excellent lärare'. Forskar och undervisar främst i barnrätt.

Markus Naarttijärvi
Telefon
090-786 59 09

Docent i rättsvetenskap. Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Marlene Löding
Telefon
090-786 57 60

Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot konstitutionell rätt. Min forskning rör domarrollen i tings- och förvaltningsrätt. 

Martina Reinius
Telefon
090-786 69 16

Jag forskar och undervisar i migrationsrätt och barnrätt. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tvångsmedelsanvändning mot asylsökande barn. 

Mattias Derlen
Telefon
090-786 92 32

Professor i rättsvetenskap. Forskar och undervisar i konstitutionell rätt. Särskilt intresserad av konstitutionell EU-rätt, Law & Language samt empirisk rättsvetenskap. 

Mattias Hjertstedt
Telefon
090-786 79 43

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Nina Nilsson Rådeström
Telefon
090-786 92 17
Paul Barton
Telefon
090-786 70 21
Per Bergling
Telefon
090-786 95 69

Per Bergling är generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) och tjänstledig från Umeå universitet.

Ruth Mannelqvist
Telefon
090-786 74 17

Professor i rättsvetenskap

Dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

Sara Lyrenäs
Telefon
090-786 61 69
Telefon
090-786 75 01

Jag forskar om hur samspelet mellan rättsstatliga värderningar och koncepet av god förvaltning kommer till uttryck i skönsmässigt beslutsfattande inom ramen EU:s internationella agerande.

Signe Lagerkvist
Telefon
090-786 54 38
Sofia Eirell
Telefon
090-786 78 86
Sofia Strömgren
Telefon
090-786 74 19

Jag arbetar med uppdragsutbildning, fristående kurser och juristprogrammet. Jag ansvarar också för nyheter och information på vår webb. Kontakta mig gärna vid frågor om institutionen och vår hemsida.

Sofie Sundström
Telefon
090-786 62 59
Staffan Ingmanson
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Stefan Lidberg
Telefon
090-786 52 33
Therese Enarsson
Telefon
090-786 59 07

Min forskning rör huvudsakligen grundläggande rättigheter, särskilt i relation till internet och sociala medier, och en stor del av min forskning har även rört rättsväsendets arbete med brottsoffer. 

Tobias Inden
Ulf Vannebäck
Telefon
090-786 93 82

Prefekt på juridiska institutionen, forskar om koncessioner och undervisar i fastighetsrätt.

Ulrika Forsgren
Telefon
090-786 67 95

Jag är jurist och undervisar bl.a. på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning

Ulrika Sanden
Telefon
090-786 50 50

Undervisar och forskar inom medicinsk rätt. Särskild utredare om läkemedelsstatistik (Socialdep.). Expert i 2018 års donationsutredning. Tidigare ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation.

Vanessa Vincentie
Telefon
090-786 50 86

Jag arbetar som studieadministratör med Juristprogrammet, Magisterprogrammet i arbetsrätt & fristående kurser. Jag ansvarar över alla inköp/beställningar, arkivet & Studentexpeditionen.

Victoria Lindgren
Telefon
090-786 52 54

Doktorand i rättsvetenskap, inriktning skatt/genus. Forskar om skattebetalaren och det svenska förmånsbeskattningssystemet. Undervisar i skatterätt.

Viola Boström
Telefon
090-786 74 13
Åsa Alfvengren
Telefon
090-786 74 80
Åsa Yttergren
Telefon
090-786 62 85
Örjan Edström
Telefon
090-786 69 42

Forskar och undervisar i arbetsrätt och med anknytning till internationell. Publicerat ett flertal böcker och publikationer inom området.