"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lena Enqvist

Juris doktor i rättsvetenskap, med inriktning mot förvaltningsrätt

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är biträdande universitetslektor med inriktning mot förvaltningsrätt sedan maj 2020, och forskar och undervisar för närvarande framförallt i allmän förvaltningsrätt och socialrätt med fokus mot socialförsäkringsrätt, hälso- och sjukvårdsrätt, sekretess och dataskydd samt den offentliga förvaltningens digitalisering och automatisering.

Jag disputerade hösten 2019 med avhandlingen "En myndighet i samverkan. Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården".

Under 2019 och 2020 har jag medverkat i det VR-finansierade projektet "Mellan stolarna och utanför systemen- en studie om tillämpningen av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna". 

Mellan 2021-2025 medverkar jag i det VR-finansierade projektet HYDE – Human agency and the rule of law in semi-automated decision-making systems.

Mellan 2024-2028 leder jag det Forte-finansierade projektet Rättsliga dimensioner av rehabiliteringssamverkan - förutsättningar för samarbete mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och företagshälsovård vid återgång i arbete för anställda med psykisk ohälsa

 

Jag är för närvarande biträdande handledare för två doktorander.

 

Övrigt:

Biträdande redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift, http://www.forvaltningsrattslig.org/

Anknuten till Centrum för digital samhällsforskning, DIGSUM, https://www.umu.se/centrum-for-digital-samhallsforskning/

Anknuten till TAIGA – Centre for Transdisciplinary AI, https://www.umu.se/en/centre-for-transdisciplinary-ai/

 

Law, Innovation and Technology, Routledge 2023, Vol. 15, (2) : 508-535
Enqvist, Lena
The Rule of Law and Automated Decision-Making: Exploring Fundamentals of Algorithmic Governance, Cham: Springer 2023 : 147-178
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
The 12th CNOW Workshop: Programme the 13th June
Nylén, Daniel; Enqvist, Lena
Information & communications technology law, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 31, (1) : 123-153
Enarsson, Therese; Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
Nordic Journal of European Law, Lund University Open Access 2022, Vol. 5, (1) : 40-66
Enqvist, Lena; Litins'ka, Yana
Rättsstaten i den svenska förvaltningen: en forskningsantologi, Stockholm: Statskontoret 2022 : 217-249
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
Nordisk Administrativt Tidsskrift, Det Nordiske Administrative Forbund (NAF) 2021, Vol. 98, (1) : 1-22
Börjesson, Angelica; Enqvist, Lena
Barnläkaren, Svenska barnläkarföreningen 2021, (5) : 12-13
Enqvist, Lena
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Visby: eddy.se AB 2021, (5) : 945-957
Enqvist, Lena
European Public Law, Kluwer Law International 2021, Vol. 27, (4) : 707-732
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (4) : 713-720
Enqvist, Lena
Nordisk socialrättslig tidskrift, Santérus Academic Press Sweden 2020, (25-26) : 9-35
Enqvist, Lena; Mannelqvist, Ruth
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 75-90
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 235-244
Mannelqvist, Ruth; Asplund, Ida; Enqvist, Lena
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Juridiska fakulteten, Stockholms universitet 2013, Vol. 2013/14, (2) : 324-338
Mannelqvist, Ruth; Enqvist, Lena