Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lena Enqvist

Lena Enqvist

Juris doktor i rättsvetenskap.

Disp. år 2019 med avhandlingen "En myndighet i samverkan. Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården".

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskningsassistent vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

För närvarande medverkar jag i projektet "Mellan stolarna och utanför systemen- en studie om tillämpningen av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna". Projektet syftar till att utifrån rättsvetenskapliga och statsvetenskapliga perspektiv, analysera tillämpningen av sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, med avsikten att granska om, och i så fall hur, olika bedömningar av förmågan att arbeta och att stå till arbetsmarknadens förfogande inom ersättningssystemen bidrar till att människor hamnar mellan eller utanför ersättningssystemen.

Jag disputerade hösten 2019 med avhandlingen "En myndighet i samverkan. Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården".

Jag undervisar för närvarande framförallt i socialrätt med fokus mot socialförsäkringsrätt samt allmän förvaltningsrätt.

2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 235-244
Mannelqvist, Ruth; Asplund, Ida; Enqvist, Lena
2013
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Juridiska fakulteten, Stockholms universitet 2013, Vol. 2013/14, (2) : 324-338
Mannelqvist, Ruth; Enqvist, Lena

Forskargrupper

Gruppmedlem