Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ledning och organisation

Ställföreträdande prefekt - med ansvar för forskningsutbildning

Biträdande prefekt - med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Biträdande prefekt - med ansvar för forskning

Biträdande prefekt - med ansvar för infrastrukturfrågor

Administrativ Chef

Birgitta Berglund
Chef, administrativ
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 68

Till sin hjälp har prefekten olika råd och arbetsgrupper som förbereder ärenden.

Forskningsstrategiska rådet

Bereder frågor rörande forskning och leds av biträdande prefekt Magnus Wolf-Watz

Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå

Behandlar frågor rörande utbildning och kurser, liksom ansvar för institutionens rekryteringsarbete. Leds av biträdande prefekt Patrik Andersson.

Forskarutbildningsråd

Utgör ett generellt forum för alla frågor som rör forskarutbildning och är en remissinstans rörande forskarutbildningsfrågor. Leds av ställföreträdande prefekt Anna Linusson Jonsson

Infrastrukturrådet

Bereder frågor rörande infrastrukturen inom institutionen. Leds av biträdande prefekt Madeleine Ramstedt

Administrativt kansli

Sköter den löpande bokföringen, uppföljning och uppläggning av institutionens forskningsprojekt och grundutbildningsverksamhet. Hit hör även en väl fungerande studieadministration.
Leds av administrativ samordnare Birgitta Berglund

Dessutom finns arbetsgrupper med fokus på olika frågor.