"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomisk forskning

Forskning inom ekonomi är viktig eftersom den behandlar frågor om förutsättningar för företagande, tillväxt och fördelning, saker som berör alla människor på fundamentala sätt. Ekonomisk forskning vid Umeå universitet fokuserar på både företags och individers beslut och risktagande samt frågeställningar relaterade till olika områden som ekonomisk politik och beskattning, beteendeekonomi, marknader där offentliga och privata aktörer möts, arbetsmarknadsekonomi och innovativa empiriska metoder.

Fördjupa dig

Läs mer om några exempel på den forskning vi bedriver på området.
Ekonometrisk och statistisk teori

Giovanni Forchini forskar inom statistik och ekonometri.

Med fokus på revisorer, revisionsteam och kvalitet

Tobias Svanström forskar om revisorer och de olika faktorer som påverkar kvaliteten på revisionen.

”Vi behöver vara många som försöker hitta hållbara lösningar”

Johan Jansson studerar vilka normer och attityder som driver fram en miljömässigt mer hållbar konsumtion.

Med ambition att påverka policy

Sofia Lundberg kombinerar forskning om offentlig upphandling med att leda Handelshögskolan.

För frågor om ändamålet, vänligen kontakta

Thomas Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 34
Senast uppdaterad: 2023-03-03