"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sun Nyunt Wai

Sun Nyunt Wai, professor i medicinsk mikrobiell patogenes, bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.  

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Sun Nyunt Wai
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)
Plats
6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå

Forskningen syftar till att reda ut mekanismer i samspelet mellan mikrober och värdceller för att bättre förstå orsakerna till infektionssjukdomar, och för att hitta nya möjligheter att förhindra och bota dem. Min forskargrupp har bland annat visat hur små membranblåsor som frisläpps från bakterier påverkar värdceller då de innehåller specifika proteiner och andra makromolekyler som kan ha effekt på värdens immunsystem och även de cellulära signalmekanismer som spelar stor roll bland annat vid tumörbildning och cancersjukdom.

Jag är medlem i forskarkonsortiet Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) som utgör den vetenskapliga miljön där The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) etablerades. Jag har som representant för MIMS deltagit vid internationella rekryteringar som genomförs inom ramen för The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine när nya gruppledare knutits till de olika noderna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Inom MIMS har jag bedrivit forskningsamarbeten som resulterat i sampubliceringar av vetenskapliga artiklar med flera av de unga gruppledarna Jörgen Johansson, Richard Lundmark, Emmanuelle Charpentier och Andrea Puhar.

Microbiology Spectrum, American Society for Microbiology 2024, Vol. 12, (2)
Mushtaq, Fizza; Nadeem, Aftab; Yabrag, Abdelbasset; et al.
npj Biofilms and Microbiomes, Springer Nature 2023, Vol. 9, (1)
Ahmad, Irfan; Nadeem, Aftab; Mushtaq, Fizza; et al.
Virulence, London: Taylor & Francis Group 2023, Vol. 14, (1)
Farag, Salah; Francis, Monika K.; Gurung, Jyoti M.; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2023, Vol. 14
Pu, Longjun; Wang, Jing; Lu, Qiongxuan; et al.
Immunity, Cell Press 2022, Vol. 55, (5) : 847-861
Erttmann, Saskia F.; Swacha, Patrycja; Aung, Kyaw Min; et al.
Molecular Oncology
Flodbring Larsson, Per; Karlsson, Richard; Sarwar, Martuza; et al.
npj Biofilms and Microbiomes, London: Nature Publishing Group 2022, Vol. 8, (1)
Kumar Gahlot, Dharmender; Wai, Sun Nyunt; Erickson, David L.; et al.
Cancer Immunology and Immunotherapy, Springer 2022, Vol. 71 : 2565-2575
Löwenmark, Thyra; Li, Xingru; Löfgren Burström, Anna; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications, Ltd 2022, Vol. 11
Nadeem, Aftab; Berg, Alexandra; Pace, Hudson; et al.
Cell Death and Disease, Springer Nature 2022, Vol. 13, (12)
Toh, Eric; Baryalai, Palwasha; Nadeem, Aftab; et al.
MicroLife, Oxford University Press 2021, Vol. 2
Afonina, Irina; Tien, Brenda; Nair, Zeus; et al.
Journal of Cell Science, The Company of Biologists 2021, Vol. 134, (5)
Corkery, Dale; Nadeem, Aftab; Aung, Kyaw Min; et al.
Frontiers in Molecular Biosciences, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 7
Joshi, Bishnu; Singh, Bhupender; Nadeem, Aftab; et al.
Infection, Genetics and Evolution, Elsevier 2021, Vol. 90
Karah, Nabil; Wai, Sun Nyunt; Uhlin, Bernt Eric
Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects, Elsevier 2021, Vol. 1865, (7)
Myint, Si Lhyam; Zlatkov, Nikola; Aung, Kyaw Min; et al.
PLoS Pathogens, Public Library of Science 2021, Vol. 17, (3)
Nadeem, Aftab; Alam, Athar; Toh, Eric; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2021, Vol. 149, (2) : 442-459
Nadeem, Aftab; Aung, Kyaw Min; Ray, Tanusree; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 118, (47)
Nadeem, Aftab; Nagampalli, Raghavendra; Toh, Eric; et al.
FEMS Microbiology Reviews, Oxford University Press 2021, Vol. 45, (2)
Zlatkov, Nikola; Nadeem, Aftab; Uhlin, Bernt Eric; et al.
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, Springer 2020, Vol. 19
Karah, Nabil; Khalid, Fizza; Wai, Sun Nyunt; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 146, (6) : 1686-1699
Larsson, Per; Khaja, Azharuddin Sajid Syed; Semenas, Julius; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Löwenmark, Thyra; Löfgren Burström, Anna; Zingmark, Carl; et al.
Bacterial membrane vesicles: biogenesis, functions and applications, Springer 2020 : 131-158
Nadeem, Aftab; Oscarsson, Jan; Wai, Sun Nyunt
Environmental Microbiology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 22, (10) : 4409-4423
Seibt, Henrik; Aung, Kyaw Min; Ishikawa, Takahiko; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2019, Vol. 14, (1)
Ahmad, Irfan; Karah, Nabil; Nadeem, Aftab; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Bitar, Aziz; Aung, Kyaw Min; Wai, Sun Nyunt; et al.
Data in Brief, Elsevier 2019, Vol. 22 : 914-919
Cavanagh, Jorunn Pauline; Askarian, Fatemeh; Pain, Maria; et al.
Journal of Proteomics, Elsevier 2019, Vol. 197 : 106-114
Cavanagh, Jorunn Pauline; Pain, Maria; Askarian, Fatemeh; et al.
Journal of Oral Microbiology, Taylor & Francis 2019, Vol. 11, (1)
Lindholm, Mark; Aung, Kyaw Min; Wai, Sun Nyunt; et al.
Journal of Proteomics, Vol. 195 : 33-40
Taheri, Nayyer; Fällman, Maria; Wai, Sun Nyunt; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 9
Askarian, Fatemeh; Lapek, John D., Jr.; Dongre, Mitesh; et al.
mBio, American Society for Microbiology 2018, Vol. 9, (2)
Codemo, Mario; Muschiol, Sandra; Iovino, Federico; et al.
Communications Biology, Springer Nature Publishing AG 2018, Vol. 1
Dongre, Mitesh; Singh, Bhupender; Aung, Kyaw Min; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, FRONTIERS MEDIA SA 2018, Vol. 7
Jers, Carsten; Ravikumar, Vaishnavi; Lezyk, Mateusz; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Nakao, Ryoma; Myint, Si Lhyam; Wai, Sun Nyunt; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Taheri, Nayyer; Mahmud, A K M Firoj; Sandblad, Linda; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Vdovikova, Svitlana; Gilfillan, Siv; Wang, Shixiong; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Zhang, Zhen; Aung, Kyaw Min; Uhlin, Bernt Eric; et al.
Microbial Pathogenesis, Vol. 105 : 177-184
Tobias, Joshua; Lebens, Michael; Wai, Sun Nyunt; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 7
Vdovikova, Svitlana; Luhr, Morten; Szalai, Paula; et al.
Journal of Innate Immunity, Vol. 8, (3) : 269-283
Aung, Kyaw Min; Sjöström, Annika E; von Pawel-Rammingen, Ulrich; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 60, (3) : 1801-1818
Karah, Nabil; Dwibedi, Chinmay Kumar; Sjöström, Karin; et al.
Infection and Immunity, Vol. 84, (5) : 1478-1490
Mondal, Ayan; Tapader, Rima; Chatterjee, Nabendu Sekhar; et al.
mBio, Vol. 7, (6)
Resch, Ulrike; Tsatsaronis, James Anthony; Le Rhun, Anais; et al.
Antibiotics, Vol. 5, (2)
Song, Tianyan; Duperthuy, Marylise; Wai, Sun Nyunt
Trends in Microbiology, Vol. 23, (11) : 667-668
Duperthuy, Marylise; Uhlin, Bernt Eric; Wai, Sun Nyunt
Protein Science, Vol. 24, (12) : 2076-2080
Edwin, Aaron; Persson, Cecilia; Mayzel, Maxim; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Sun Nyunt Wai Lab

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2025
Sun Nyunt Wai Lab

Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.

Kolerabakterien i centrum för forskningen

Sun Nyunt Wai bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.