Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Organisation

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ, vars sammansättning gäller från 1 juli 2017.

Fakultetens ledning

Kansliet för medicin

Beredningsorganens ansvar och uppgifter listas i besluts- och delegationsordningen.

Fakultetsnämnden
Bemanningsplaneringsnämnden
Anställnings- och docenturnämnden
Forskningsstrategiska nämnden
Rådet för utbildning på forskarnivå
Utbildningsstrategiska nämnden
Rådet för internationalisering av utbildningarna
Internationaliseringsstrategiska kommittén
Informationskommittén
Kommittén för lika villkor
Etikkommittén

Programråd

 • för arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen (PRAFI)
 • för biomedicinprogrammen (PRB)
 • för biomedicinsk analytikerprogrammet (PRBMA)
 • för internationella masterprogrammen i folkhälsovetenskap (PRPH)
 • för logopedprogrammet (PRLP)
 • för läkarprogrammet (PRL)
 • för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen
 • för sjuksköterskeprogrammen (PRS)

Samrådsorgan med landstinget kring ALF/TUA

 • Universitetssjukvårdsstyrelsen
 • ALF-kommittén
 • TUA-kommittén
 • VårdSamkommittén

Uppgifter om alla råd, nämnder och kommittéer

Övriga kommittér och organ

Fernströmkommittén; Granskningskommittén för Stiftelsen Arnerska fonden; Styrelse för Stiftelsen Mångbergs fond; Stiftelsen Rolf Lindbäcks fond för inflammatoriska sjukdomar; Granskningsnämnden för Konung Gustav V:s 80-årsfond; Arbetsgrupp för regionalisering av läkarprogrammet.