Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Organisation

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ, vars sammansättning gäller från 1 juli 2017.

Fakultetens ledning

Kansliet för medicin

Beredningsorganens ansvar och uppgifter listas i besluts- och delegationsordningen.

Fakultetsnämnden
Bemanningsplaneringsnämnden
Anställnings- och docenturnämnden
Forskningsstrategiska nämnden
Rådet för utbildning på forskarnivå
Utbildningsstrategiska nämnden
Rådet för internationalisering av utbildningarna
Rådet för forskningsinfrastrukturer
Rådet för artificiell intelligens och autonoma system
Informationskommittén
Etikkommittén
Kvalitetsrådet

Ordföranden för nämnder, kommittéer och råd

Programråd

 • för arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen (PRAFI)
 • för biomedicinprogrammen (PRB)
 • för biomedicinsk analytikerprogrammet (PRBMA)
 • för internationella masterprogrammen i folkhälsovetenskap (PRPH)
 • för logopedprogrammet (PRLP)
 • för läkarprogrammet (PRL)
 • för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen
 • för sjuksköterskeprogrammen (PRS

Ordföranden i programråden

Samrådsorgan med Region Västerbotten kring ALF/TUA

 • Universitetssjukvårdsstyrelsen
 • ALF-kommittén
 • TUA-kommittén
 • VårdSamkommittén

Uppgifter om alla råd, nämnder och kommittéer

Övriga kommittér och organ

Fernströmkommittén; Granskningskommittén för Stiftelsen Arnerska fonden; Styrelse för Stiftelsen Mångbergs fond; Stiftelsen Rolf Lindbäcks fond för inflammatoriska sjukdomar; Granskningsnämnden för Konung Gustav V:s 80-årsfond; Arbetsgrupp för regionalisering av läkarprogrammet.