Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nämnder, råd och kommittéer

Ordförande Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är fakultetens högsta beslutande organ.

Patrik Danielson
Professor, överläkare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 93

Ordförande ADN

Anställnings- och docenturnämnden

Ordförande FON

Forskningsstrategiska nämnden

Anna Arnqvist
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 39

Ordförande RUF

Rådet för utbildning på forskarnivå är ett underorgan till forskningssstrategiska nämnden

Ann Sörlin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 38

Ordförande UN

Utbildningsstrategisk nämnd

Kristina Lejon
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 76

Ordförande RIU

Rådet för internationalisering av utbildningarna verkar för en breddad internationalisering inom fakulteten

Estelle Naumburg
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Ordförande M-RIS

Rådet inventerar och föreslår principer för prioritering och medfinansiering av fakultetens infrastrukturer, verkar för synliggörande och tillgängliggörande av infrastrukturer liksom samordning av lokala och nationella infrastrukturer.

Richard Lundmark
Professor, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 01

Ordförande, Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Rådet för artificiell intelligens och autonoma system är rådgivande organ för fakultetsledningen

Jenny Persson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 08 14

Ordförande Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet kvalitetsgranskar utbildningsplaner och kursplaner, bereder strategier för säkring av nationella examensmål, för kvalitetsarbetet utbildning och för uppföljning/utvärdering av kurser och program.

Henna Harinen
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 67

Ordförande Informationskommittén

Informationskommittén ansvarar för spridning av populärvetenskaplig information om forskning och utbildning

Mari Norgren
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 47

Ordförande Etikkommittén

Kommittén för etikfrågor är ett rådgivande organ till dekan

Thomas Brännström
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 15 23