Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kansliet för medicin

Anställda medarbetare

Amanda Borgström
Telefon
090-786 58 12
Anders Thornell
Anna Fahlgren
Telefon
090-786 96 87
Anna Kristofersson
Telefon
090-786 70 76

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 1 termin 6

Anna Lundberg
Telefon
090-786 92 88
Anna Olson
Telefon
090-786 53 35
Carina Andersson
Telefon
090-786 74 61
Carina Wallmark
Telefon
090-786 56 54

Samordnar och upprättar underlag till budget, prognos och bokslut för fakulteten. Lednings-, kansli- och institutionsstöd i ekonomiska frågor. Finansiering av läraranställningar.

Elin Enqvist
Telefon
090-786 67 70

Arbetar med personalfrågor på Institutionen för odontologi och på Kansliet för medicin. 

Gunilla Mårald
Telefon
090-786 71 78
Hanna Nilsson
Telefon
090-786 77 68

Lednings- och prefektstöd i personalfrågor. Handläggare i Bemanningsplaneringsnämnden

Henna Harinen
Telefon
090-786 67 67

Kvalitetsansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Likavillkorshandläggare på fakulteten.

Jannike Hurenkamp
Telefon
090-786 51 93
Jenny Bagglund
Telefon
090-786 54 17
Jessica Storbjörk
Telefon
090-786 59 04
Joakim Svartheden
Telefon
090-786 54 30
Karin Jansson
Telefon
090-786 65 90

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 5 termin 11

Karin Norberg
Telefon
090-786 96 81

Studieadministration Läkarutbildningen, Termin 5

Kristina Dahl Harr
Telefon
090-786 58 42
Kristina Lejon

Vi undersöker rollen av en viss vit blodkropp, de antikroppsproducerande B lymfocyterna i samband med utveckling av Typ 1 diabetes. Vi är intresserade av hur dessa bidrar till sjukdomens uppkomst.

Lena Åminne

Jag arbetar med extern och intern webb, event samt utbildningskommunikation och studentrekrytering vid Medicinska fakulteten.

Lina Häggkvist
Telefon
090-786 79 07

Studieadministratör Läkarprogrammet Klinisk kurs 2 termin 7

Linda Wahlqvist
Telefon
090-786 88 44
Lisa Berg
Telefon
090-786 64 46
Madeleine Lindmark
Telefon
090-786 55 88
Markus Lundmark
Telefon
090-786 54 54
Nina Häggström
Telefon
090-786 80 73
Nina Nilsson
Telefon
090-786 61 07

Studieadministratör, läkarutbildningen. Studieort Sunderbyn

Ola Nilsson
Telefon
090-786 69 82

Kommunikatör med huvudsaklig inriktning mot forskning vid Medicinska fakulteten.

Olle Nygren
Telefon
090-786 54 83

Min främsta uppgift är att stödja de laborativa verksamheterna för användning av kemikalier, att göra kemiska riskbedömningar och att uppfylla krav i olika regler och föreskrifter.

Olov Olsson
Telefon
090-786 56 38
Oskar Sandström
Telefon
090-786 61 60
Patrick Mauritzon
Telefon
090-786 56 12
Patrik Danielson
Telefon
090-786 58 93

Professor, överläkare

Dekan för Medicinska fakulteten

Patrik Holmkvist
Telefon
090-786 91 29
Peter Forsgren
Telefon
090-786 53 39
Petra Norqvist
Telefon
090-786 54 00
Tanja Sörlin
Telefon
090-786 79 13
Tomas Jacobsson
Telefon
090-786 91 95
Wasif Ali

Jag arbetar, som samordnare, med diverse forskningsfrågor vid Medicinska fakulteten.

Ylva Hagervall
Telefon
090-786 77 94
Ylwa Wirtala
Telefon
090-786 54 20