Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kansliet för medicin

Anställda medarbetare

Amanda Borgström, studieadministratör (tjänstledig)
Telefon
090-786 58 12
Anna Fahlgren, utbildningsledare
Telefon
090-786 96 87
Anna Kristofersson, studieadministratör
Telefon
090-786 70 76

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 1 termin 6

Anna Lundberg, forskningssamordnare
Telefon
090-786 92 88
Anna Olson, kansliadministratör
Telefon
090-786 53 35
Carina Wallmark, controller
Telefon
090-786 56 54

Samordnar och upprättar underlag till budget, prognos och bokslut för fakulteten. Lednings-, kansli- och institutionsstöd i ekonomiska frågor. Finansiering av läraranställningar.

Elin Enqvist, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 67 70

Arbetar med personalfrågor på Institutionen för odontologi och på Kansliet för medicin. 

Elin Sonning, HR-specialist
Telefon
090-786 59 40
Emelie Bäck, studieadministratör
Telefon
090-786 69 55

Studieadministratör, läkarutbildningen. Studieort Sundsvall.

Gunilla Mårald, fakultetssamordnare
Telefon
090-786 71 78
Hanna Nilsson, HR-specialist
Telefon
090-786 77 68

Lednings- och prefektstöd i personalfrågor. Handläggare i Bemanningsplaneringsnämnden

Henna Harinen, utbildningssamordnare
Telefon
090-786 67 67
Jannike Hurenkamp, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 51 93
Karin Norberg, studieadministratör
Telefon
090-786 96 81

Studieadministration Läkarutbildningen, Termin 5

Kristina Dahl Harr, studieadministratör
Telefon
090-786 58 42
Lena Åminne, kommunikatör

Jag arbetar med extern och intern webb, event samt utbildningskommunikation och studentrekrytering vid Medicinska fakulteten.

Lina Häggkvist, studieadministratör
Telefon
090-786 79 07
Linda Wahlqvist, utbildningssamordnare
Telefon
090-786 88 44
Lisa Berg, fakultetssamordnare
Telefon
090-786 64 46
Nina Häggström, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 80 73
Nina Nilsson, studieadministratör
Telefon
090-786 61 07

Studieadministratör, läkarutbildningen. Studieort Sunderbyn

Ola Nilsson, kommunikatör
Telefon
090-786 69 82

Kommunikatör med huvudsaklig inriktning mot forskning vid Medicinska fakulteten.

Olle Nygren, miljösamordnare
Telefon
090-786 54 83

Min främsta uppgift är att stödja de laborativa verksamheterna för användning av kemikalier, att göra kemiska riskbedömningar och att uppfylla krav i olika regler och föreskrifter.

Olov Olsson, administratör, utbildning
Telefon
090-786 56 38
Patrik Danielson, professor
Telefon
090-786 58 93

Professor, överläkare

Dekan för Medicinska fakulteten

Peter Forsgren, fakultetssamordnare
Telefon
090-786 53 39
Stina Back, studieadministratör
Telefon
090-786 97 03
Tanja Sörlin, studieadministratör
Telefon
090-786 79 13
Tomas Jacobsson, studieadministratör
Telefon
090-786 91 95
Wasif Ali, fakultetssamordnare