Forskningsområden

MIMS-forskare är aktiva inom följande forskningsområden

Bakterie

Barbara Sixt, MIMS gruppledare
Björn Schröder
, MIMS gruppledare
André Mateus, MIMS Team Leader
Laura Carroll, MIMS Investigator
Maria Fällman, MIMS Senior PI
Fredrik Almqvist, MIMS Senior PI

Virus

Anna Överby Wernstedt, MIMS Deputy Director
Anne-Marie Fors Connolly, MIMS Clinical Research Fellow
Sara Gredmark Russ, MIMS Clinical Research Fellow
Lars-Anders Carlson, MIMS Investigator
Fredrik Almqvist, MIMS Senior PI
Niklas Arnberg, MIMS Senior PI

Parasit

Oliver Billker, MIMS Director
Ellen Bushell, MIMS gruppledare

Värd-patogen

Anna Överby Wernstedt, MIMS Deputy Director
Barbara Sixt, MIMS gruppledare
Björn Schröder
, MIMS gruppledare
Ellen Bushell, MIMS gruppledare
Anne-Marie Fors Connolly, MIMS Clinical Research Fellow
Sara Gredmark Russ, MIMS Clinical Research Fellow
Lars-Anders Carlson, MIMS Investigator
Laura Carroll, MIMS Investigator
Maria Fällman, MIMS Senior PI
Fredrik Almqvist, MIMS Senior PI
Niklas Arnberg, MIMS Senior PI

Immunitet

Anna Överby Wernstedt, MIMS Deputy Director
Barbara Sixt
, MIMS gruppledare
Björn Schröder, MIMS gruppledare
Sara Gredmark Russ, MIMS Clinical Research Fellow

Klinik

Anna Överby Wernstedt, MIMS Deputy Director
Anne-Marie Fors Connolly, MIMS Clinical Research Fellow
Sara Gredmark Russ, MIMS Clinical Research Fellow

Data-driven

Anne-Marie Fors Connolly, MIMS Clinical Research Fellow
Oliver Billker, MIMS Director
André Mateus, MIMS Team Leader
Laura Carroll, MIMS Investigator

Senast uppdaterad: 2023-06-07 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från