"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-26 Uppdaterad: 2024-01-26, 11:44

AI kommer att minska vår tilltro till det skrivna ordet

NYHET Den senaste utvecklingen inom AI har skakat om fundamenten för hur text blir till. Det riskerar att drastiskt minska behovet, förmågan och värderingen av mänskligt skrivande. Det menar Thomas Hellström, professor i datavetenskap i DN kulturdebatt.

Text: Thomas Hellström

Den plötsligt uppblossade debatten om AI visar hur intimt vi förknippar det skrivna ordet med det vi kallar intelligens. Vi har i flera decennier haft datorer som adderar och multiplicerar tal flera miljarder gånger snabbare än en människa – utan att för den skull betrakta datorerna som speciellt intelligenta. Men nu när datorerna kan skriva och läsa text så spekuleras det plötsligt om att dom är på väg att bli intelligentare än vi människor.

"Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta"

Det verkar onekligen vara något speciellt med maskiner som kan hantera språk. Det är som att vi omtolkar Esaias Tegnérs ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” till något i stil med ”det klart sagda är det klart tänkta”.

När Chat GPT skriver något som verkar korrekt tror vi att den därigenom också är intelligent. Utan att ge oss in i diskussionen om huruvida det stämmer så kan vi i alla fall konstatera att vi verkar ha blivit trampade på en väldigt öm tå, av datorer som plötsligt klampar in och hanterar det skrivna ordet på sätt som vi hittills sett som utmärkande och unikt för mänsklig intelligens. Vad kommer det att betyda för vår självbild som skribenter, och för vår syn på det skrivna ordet?

Läs debattartikeln i Dagens nyheter 

DN Kulturdebatt

Läs mer här

 

Kontakta professorn