"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-16

Besvikelse över fördelningen av extra forskningsanslag

NYHET Ett ökat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med drygt 19 miljoner, och ytterligare 4 miljoner till sommarkurser. Det är det extra tillskott som Umeå universitet förväntas få enligt den vårproposition och vårändringsbudget för 2021, som nu överlämnats till riksdagen.

Text: Camilla Bergvall

Den 15 april överlämnade regeringen sin vårproposition och förslag på ändringar i årets budget till riksdagen. Förutom nya satsningar ingår också den fördelning av extra medel till forskning och utbildning på forskarnivå, som presenterades i den senaste forskningspropositionen. Totalt i riket fördelas nästan 720 miljoner, av vilka Umeå universitet föreslås få omkring 19,5 miljoner.

– Klart är att Umeå universitet – i likhet med de flesta större lärosäten – får en mindre andel än förväntat i förhållande till sin storlek. I nuläget är det otydligt hur regeringens nya fördelningsmodell är uppbyggd och vilka kriterier som använts, men i och med att universitetet har en bred och stark forskning inom många av forskningspropositionens prioriterade områden – som exempelvis klimat och miljö, och hälsa och välfärd – så är jag förvånad över att vi inte får en större del av satsningen, säger rektor Hans Adolfsson.

Satsning på fler sommarkurser

I vårpropositionen vill regeringen också satsa ytterligare på unga och andra grupper på arbetsmarknaden vars ekonomi påverkats extra mycket av pandemin. Det handlar om att öka sysselsättningen med exempelvis fler sommarjobb, men också om att öka möjligheterna att studera i sommar för att snabba på eller bredda sina studier. I paketet ingår därför en ökad satsning på sommarkurser vid universitet och högskolor med 130 miljoner, vilket motsvarar cirka 6 000 nya platser, och där tilldelas Umeå universitet drygt 4 miljoner i ökat anslag.

– Många unga har haft det väldigt tufft det senaste året med distansstudier på gymnasiet eller på universitetet, och just nu råder en brist på jobb för de som ännu inte är färdigutbildade. I dagens läge tycker jag därför att det är både väntat och klokt att det satsas extra mycket på de unga – och även på andra grupper som har det besvärligt på arbetsmarknaden – genom exempelvis fler sommarkurser, även om vi gärna sett att satsningen presenterats redan i höstas för planeringens skull, säger Hans Adolfsson.

Av regeringens föreslagna resurstillskott på sammanlagt 850 miljoner år 2021 till landets universitet och högskolor, får Umeå universitet sammanlagt 23,8 miljoner.

I vårpropositionen meddelades också regeringens förslag till så kallad pris- och löneuppräkningen inför år 2022 till 1,06 procent. Det är den lägsta indexuppräkningen sedan år 2015 och lägre än vad som var förväntat. 

Riksdagen beslutar om vårpropositionen i mitten av juni.

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 86