"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-09 Uppdaterad: 2023-03-15, 07:11

Erik Rosendahl får hedersutmärkelse för forskning om äldre

NYHET Erik Rosendahl, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, får 2023 års hedersutmärkelse från Sektionen Äldres Hälsa inom förbundet Fysioterapeuterna, för sin forskning kring äldres hälsa och välbefinnande.

Text: Lena Åminne

Erik Rosendahls forskning har sitt fokus på fysisk aktivitet och träning för äldre personer. Träning har stor betydelse för hälsan, inte minst för äldre personer som i många fall är fysiskt inaktiva. Inaktiviteten kan ha sin orsak i fysiska eller kognitiva nedsättningar, till följd av exempelvis demens. Dessa nedsättningar kan i sin tur leda till fallolyckor och behov av hjälp för att klara vardagen.

- Den fysiska förmågan påverkas tidigt i förloppet även vid demens, en sjukdom där fokus tidigare nästan uteslutande varit på de kognitiva följderna, säger Erik Rosendahl. 

Högintensiv träning för äldre personer

Forskning har visat att träning för äldre personer som inte har demens, kan ha effekt på både fysisk och kognitiv förmåga. Erik Rosendahl har i en studie utvärderat effekten av högintensiv träning för äldre personer med demens. Resultaten från UMDEX-studien visar bland annat att träning minskade försämring i självständighet i ADL och förbättrade balansen, vid jämförelse med en kontrollgrupp som deltog i en aktivitet utan fysisk träning.

Deltagare beskrev i intervjuer att träningen gav njutning, att de upplevde förbättringar i både mental och kroppslig styrka, att den väckte minnen från tidigare aktiviteter och att de återupptäckte kroppsliga förmågor.

I studien utvärderades ett högintensivt funktionellt träningsprogram - The HIFE Program - som han utvecklat tillsammans med kollegorna Håkan Littbrand och Nina Lindelöf. Programmet som även har utvärderats av andra forskare, både nationellt och internationellt, finns fritt tillgängligt på webbplatsen.

- Det känns riktigt bra att även flera kommuner och regioner använder sig av programmet i sin kliniska verksamhet.

Erik Rosendahl driver tillsammans med Carl-Johan Boraxbekk studien The Umeå HIT Study, som utvärderar högintensiva och mycket korta intervaller (6 sekunder) på träningscykel för äldre personer som inte är träningsaktiva. De första resultaten publiceras under våren 2023.

Motivering

”Professor Erik Rosendahls forskning har fokuserat på äldre personer i olika åldrar, kontexter och funktionsnivåer, där han tillsammans med medarbetare har varit en av de första som inkluderat personer med demensdiagnos i träningsstudier. Hans forskning har hållit en erkänt hög nivå, med viktiga resultat som har påverkat fortsatt forskning nationellt och internationellt, och med metoder som har implementerat.”

Fysioterapeuterna är fack- och professionsförbundet för Sveriges fysioterapeuter. Sektionen Äldres Hälsa har cirka 1400 medlemmar. Hedersutmärkelsen delas ut i samband med sektionens årsmöte.

Erik Rosendahl
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 37