"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-16 Uppdaterad: 2023-03-03, 15:03

Fem frågor till Jonas Hansson, ansvarig för LEPH2023

NYHET – Vi förväntar oss minst 200 deltagare men hoppas på fler, berättar Jonas Hanson, forskare vid Polisutbildningen. Han ansvarar för genomförandet av en stor internationell konferens om brottsbekämpning och folkhälsa som går av stapeln i Umeå den 21-24 maj 2023.

Text: Ulrika Bergfors

Temat för konferensen är högst aktuellt mot bakgrund av de skjutningar, sprängningar och upplopp som ägt rum i Sverige på senare år. Konferensen vänder sig till både forskare och praktiker och syftar till att sprida kunskap och skapa samarbeten inom områdena brottsbekämpning och folkhälsa.

Jonas Hansson svarar på några frågor.

Berätta lite om konferensen LEPH2023 Umeå. Vad handlar den om?

– Konferensen tar upp mötet mellan brottsbekämpning – eller law enforcement som det heter på engelska - och folkhälsa. God folkhälsa kräver trygghet. Konferensen är till för att sprida kunskap och koppla ihop forskare och forskning med praktiker och beslutsfattare. Den ger också en möjlighet till att nätverka – såväl lokalt som globat. Deltagarna är med för att lära av varandra.

– Vi har till exempel idag en situation där människor som borde fått vård och stöd tidigare men som hamnar i fängelse. Deras problem kan ha sin grund i missbruk eller psykiska problem och med rätt stöd borde de kunna leva ett bättre liv. Framförallt är det av intresse för vad som enligt forskning faktiskt fungerar.

Vilka vänder sig konferensen till?

– Konferensen vänder sig dels till forskare och lärare inom området, exempelvis polisforskning och folkhälsa, dels till beslutfattare – både politiker och tjänstepersoner – och de som praktiskt arbetar med brottsförebyggande och folkhälsofrämjande arbete i samhället – som exempelvis poliser, socialsekreterare, folkhälsostrateger, vårdpersonal samt personal inom kriminal-, ungdoms- och missbruksvård.

Varför bör de delta i konferensen tycker du?

– Det är bra att komma bort från sin vardag och få nya perspektiv, att byta miljö och höja blicken för en stund. Det finns inga ”quick fixes” utan man behöver se långsiktigt på problemen. Ibland kan det vara viktigt att få bekräftelse på att man är på rätt spår men man kan också behöva förändra. Det är också ett tillfälle att möta andra som jobbar med samma problematik och har samma vision att skapa ett mer hållbart och tryggt samhälle.

Vad vill du speciellt lyfta fram från programmet?

– Jag vill speciellt nämna vår egen professor Malin Eriksson, som är en av talarna. Hon bedriver forskning om socialt utsatta områden och socialt kapital, men också vad som skapar trygghet för barn.

– Vi har också flera intressanta underteman kring exempelvis våld i nära relation och sexuella trakasserier. En annan av talarna är Markus Antonsson som jobbar i ett projekt i samarbete med socialtjänsten på Södermalm.

Vad hoppas du kommer ut av konferensen?

– Jag hoppas att fler svenska deltagare ska besöka dessa konferenser framöver när de ges i andra länder. Att träffas fysiskt är viktigt för att kunna bygga en relation. Det ger ett tillfälle att kunna utbyta erfarenheter och inleda samarbeten som man sedan kan upprätthålla digitalt.

Läs mer om konferensen, programmet och priser

Anmäl dig till konferensen!

Fakta om LEPH2023 Umeå

LEPH2023 står för Law enforcement and public health. Varje år ges en konferens på detta tema som på svenska kan benämnas brottsbekämpning och folkhälsa. Konferensen ges vartannat år i Europa och vartannat i Nordamerika, med hade ett uppehåll 2021 på grund av pandemin.

År 2023 äger konferensen rum på Umeå universitet. Konferensen samlar nyckelintressenter – praktiker, beslutsfattare och akademiker – för att utforska interaktionen mellan polis, andra brottsbekämpande aktörer och folkhälsan. Varje konferens har ett tema  och temat för årets konferens är ”Tillsammans för ett hållbart samhälle”.

Kontakt - Jonas Hansson

Jonas Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 72