"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-24 Uppdaterad: 2023-03-03, 15:02

En konferens för alla som jobbar med brottsbekämpning och folkhälsofrågor

NYHET – Lösningen i att hantera svåra frågor som våld i hemmet, psykisk ohälsa och illegal droganvändning, ligger i samarbete mellan olika sektorer. Det här blir ett tillfälle att inspireras och lära av varandra, säger professor Nick Crofts som är programansvarig för den stora internationella konferensen om brottsbekämpning och folkhälsa som går av stapeln i Umeå den 21-24 maj.

Text: Ulrika Bergfors

1. Vilken är din roll som programansvarig för LEPH2023

Umeå?

Jag har varit programansvarig för alla internationella LEPH-konferenser sedan starten 2012. Det innebär många kontakter med personer med intresse för brottsbekämpning och folkhälsa, att få deras input och förslag på möjliga teman och att hitta talare till konferensen. Sedan organiserar vi detta i ett intressant konferensprogram.

2. Varför är denna konferens viktig?

Polisen och andra brottsbekämpande aktörer, som exempelvis åklagare och rättsläkare, har en avgörande roll för att uppnå folkhälsomålen. Ett exempel är polisens roll för att minska kostnaderna för skador på människor i trafiken. Det erkänns och värderas inte tillräckligt högt, vare sig av vården eller av polisen själv.

Över hela världen letar aktörer som jobbar med brottsbekämpning och folkhälsa efter nya sätt att ta itu med svåra problem, men ofta bara inom sin egen sektor. För frågor som våld i hemmet, psykisk ohälsa och illegal droganvändning ligger lösningen i att alla sektorer arbetar tillsammans. Alltför ofta förlitar vi oss på straffrättsliga åtgärder för något som egentligen är ett folkhälsoproblem. Vi skickar till exempel polisen för att hantera personer i psykisk kris.

Konferensen samlar människor från de olika sektorerna i en miljö där de kan mötas och nätverka med andra som står inför samma problem. Det blir ett tillfälle inspireras och lära av varandra.

3. Vem tycker du ska anmäla sig till konferensen och varför?

Den här konferensen bjuder på mycket för alla som jobbar med brottsbekämpning och folkhälsofrågor. Akademiker får möjlighet att ta del av den senaste forskningen. Polisen kommer att se den politiska utvecklingen i regionen och världen och få se hur man hanterar problemen i andra länder. Vårdpersonal kommer att lära hur de kan stötta polisens arbete. Beslutsfattare på olika nivåer kan utforska de bästa sätten att organisera arbetet. Även studenter kommer att ha stor glädje av konferensen. Det här är helt enkelt en extraordinär konferens som har något för alla!

4. Vad hoppas du kommer ut av konferensen?

Jag hoppas att deltagarna åker hem med nya idéer om hur de kan samarbeta med andra aktörer utanför sin egen sektor. Det är också ett tillfälle att bygga upp och bredda sitt nätverk geografiskt och över sektorer.

Läs mer om konferensen och anmäl dig!