"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-03

Polisen Markus Antonsson om våld ni nära relation på LEPH2023

NYHET Markus Antonsson är polis och jobbar till vardags med våld i relationer. Han är en av talarna på konferensen om brottsbekämpning och folkhälsa – LEPH2023 Umeå – i Umeå den 21-24 maj. ”En av nycklarna handlar om att samarbeta med civilsamhället”, berättar Markus Antonsson.

Text: Ulrika Bergfors

Berätta vad du jobbar med till vardags!

Jag är projektledare och gruppchef för det myndighetsöverskridande IGOR-projektet. Det enda i sitt slag i Sverige. IGOR står för ”I gemensam organisation mot relationsvåld”. IGOR är en operativ arbetsgrupp som innehåller fyra poliser och två socialsekreterare.

Vi arbetar dagligen tillsammans och arbetar uppsökande. Vi erbjuder ett utökat stöd till våldsutsatta genom många olika åtgärder. Parallellt med det genomför vi också en rad olika åtgärder mot och för de våldsutövande personerna. Exempelvis bidrar vi till robusta förundersökningar för att få fler fällande domar samt försöker motivera och förmå våldsutövarna att ta emot stöd och behandling i syfte att de ska upphöra med sitt kriminella beteende.

Vi försöker hitta nycklarna eller metoderna som kan  förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi samarbetar mycket med civilsamhället, exempelvis Alla Kvinnors Hus, Manscentrum och VOOV (skyddat boende för djur).  

Vi försöker hitta nycklarna som kan  förebygga mäns våld mot kvinnor.

Du är en av talarna på konferensen. Vad handlar dina föredrag om?

Jag kommer prata en hel del om IGOR-projektet men även om våld i nära relation i stort. Jag kommer också beröra samverkan mellan myndigheter men också det viktiga samarbetet mellan myndigheter och civilsamhälle. 

Vad hoppas du få ut av konferensen? Vad kan komma till nytta i din yrkesutövning?

Jag hoppas få ännu mer kunskap, inspiration och kraft att fortsätta kämpa för kvinnors och barns frihet samt för ett samhälle fritt från våld för alla! 

Vad vill du säga till andra, främst inom polisen, som kanske funderar på att anmäla sig?

Anmäl er! Alla behöver mer kunskap i dessa frågor och ju fler vi är som höjer våra röster samt kan motverka detta oändliga och enormt omfattande samhällsproblem desto bättre. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi flytta på berg!

Läs mer om konferensen och anmäl dig!