"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-06 Uppdaterad: 2020-08-13, 12:01

Fortfarande öppet för sen anmälan!

NYHET Det är fortfarande möjligt att göra en sen anmälan till höstens utbildningar! Vi på Institutionen för kultur- och medievetenskaper har flera kurser och program som har öppet för sen anmälan. Kolla igenom vårt utbildningsutbud och gör din ansökan redan idag!

Text: Jonas Vågström

Missade du den att göra en anmälan till universitet och högskola i tid? Ta det lugnt! Vi har öppet för sen anmälan på flera av våra kurser och program - något som innebär att du fortfarande har möjlighet att söka!

Exempel på utbildningstillfällen!
Kurserna:

Digital etnografi 7,5hp

Lär dig studera sociala och kulturella sammanhang i digitaliserade medier, såsom  sociala nätverkssajter, appar, forum och bloggar. Läs mer

Föremålens betydelser - Om relationen mellan ting, identitet och kultur 7,5hp

Lär dig om människors relationer till ting i våra vardagsmiljöer. Vilken betydelse tingen har för vår individuella och kollektiva identitet och vårt minnesarbete. Läs mer 

Likabehandlig och normkritik i civil- och offentlig verksamhet 7,5hp

Lär dig teorier och metoder för att arbeta med likabehandling och jämlikhet inom civilt och offentligt arbete! Läs mer 

Ritualer fester och evenemang 7,5hp

Lär dig om hur fester, högtider, ceremonier, festivaler, evenemang och vardagliga sammanhang ritualiseringas. Samt vilka kulturella och sociala betydelser våra ritualer skapar. Läs mer

Kulturanalys A 30hp

Kulturanalys behandlar kulturella normer och föreställningar och hur dessa har effekter i samhället, arbetslivet och för enskilda individer. Lär dig grunderna i ämnet och hur man kan problematisera begrepp såsom kultur, identitet och normkritik. Läs mer

Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap 7,5hp

Kursen behandlar aktuella och klassiska perspektiv och begrepp inom kultur- och medievetenskap. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. Läs mer

Samt våra program...

Kulturanalysprogrammet 180hp

Vid kulturanalysprogrammet studeras människor som kulturvarelser. Det innebär att betrakta allt människor gör som ett resultat av socialt samspel t.ex. i arbetslivet, i skolan och i sociala medier. Kulturanalys är en viktig kompetens i arbetet med exempelvis konflikthantering, social hållbarhet och utvärderingar samt för jämställdhets- och likabehandlingssträvanden inom skilda samhällssektorer och olika typer av organisationer. Läs mer

Programmet för kulturentreprenörskap 180hp

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta inom kultursektorn och andra kreativa miljöer och driva projekt eller starta eget inom kultur- och upplevelseproduktion. Målet är att du efter examen ska ha de teoretiska och praktiska redskap du behöver för att arbeta som projektledare, producent, konsult eller liknande! Läs mer

Masterprogrammet i litteraturvetenskap 120hp

Masterprogrammet i litteraturvetenskap är en tvåårig utbildning som syftar till att ge den studerande såväl förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå som breddad kompetens inför ett kommande arbetsliv. Läs mer 

Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap 60hp

Magisterprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap är en ettårig utbildning som syftar till att ge den studerande både breddad kompetens för problemlösning inom arbetsliv såväl som förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå. Läs mer

Du hittar hela vårt studieutbud nedan!

Vi ses väl i höst?