"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Under utbildningen

Magisterprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap är en ettårig utbildning som syftar till att ge den studerande både breddad kompetens för problemlösning inom arbetsliv såväl som förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå. Under utbildningen får studenterna både fördjupa sig i teoretiska klassiker och orientera sig inom ämnets forskningsfront. Särskild uppmärksamhet ägnas metoder för insamling, analys och visualisering av digitala dataflöden, liksom bransch- och samhällsutmaningar i ett föränderligt medielandskap. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.
 

Programöversikt

Termin 1
Första terminen avhandlar metoder, teoribildning och praktiska tillämpningar inom såväl historiska som samtida skeenden. Undervisningen är forskningsnära och innehåll anpassas fortlöpande efter forskningsfronten och den medierade samhällsutvecklingen.

Termin 2
Den andra terminen består teoretisk och metodologisk fördjupning inom Medie- och kommunikationsvetenskap, samt en magisteruppsats (15 hp). Under terminen förutsätts den studerande självständigt välja och efterforska sitt uppsatsämne. Utbildningen innebär heltidsstudier. Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och handledning.

Efter utbildningen

Programmet syftar till att ge den studerande både breddad kompetens för problemlösning inom kommunikatörsbranschen såväl som förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå.

Examen

Filosofie magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

5 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 93 000 kr. Total studieavgift: 93 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P8040

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Eric Carlsson