"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-07-02

Hög kvalitet på lärarutbildningar

NYHET Umeå universitets förskollärarutbildning och grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem bedöms hålla hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. Sedan tidigare har även grundlärarutbildningen mot F–3 och 4–6 fått samma omdöme.

Text: Camilla Bergvall

– Det finns en stor efterfrågan på utbildade lärare i landet, och därför är det otroligt kul att få ett kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet. Vi arbetar hårt med att hela tiden utveckla våra lärarutbildningar på alla nivåer, något som också visar sig i dessa nationella utvärderingar, säger Lars-Erik Lauritz, nytillträdd föreståndare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Universitetskanslersämbetet utvärderar regelbundet samtliga lärarutbildningar i landet. I den senaste omgången förra året fick Umeå universitets grundlärarutbildning mot F–3 och 4–6 omdömet hög kvalitet.

Resultatet för förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot fritidshem var däremot mer blandat. Mycket fungerade bra, men utvärderingen pekade också på en del brister, framförallt kopplade till ett antal examensmål och till det slutliga examensarbetet. Sammantaget ifrågasattes därför utbildningarnas kvalitet. Under det senaste året har därför Umeå universitet vidtagit åtgärder, vilket har lett till att båda utbildningarna nu bedöms hålla hög kvalitet.

– Universitetkanslerämbetets granskningar är mycket omfattande, och ger oss viktig återkoppling på vad som fungerar bra i utbildningen och vad som behöver utvecklas och åtgärdas. Det är därför skönt att få veta att vårt arbete med att analysera och åtgärda bristerna har gett resultat, säger Anna Lindqvist, biträdande/ställföreträdande föreståndare för Lärarhögskolan, som vill rikta ett stort tack till alla inblandade i arbetet.

Tidigare i år utvärderade Universitetskanslersämbetet också landets ämneslärarutbildningar. För Umeå universitets del bedömdes samtliga granskade ämnen hålla hög kvalitet, med undantag för matematik, där det nu pågår ett arbete för att stärka utbildningen.

Lars-Erik Lauritz
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 27
Anna Lindqvist
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 20