"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-13 Uppdaterad: 2023-11-14, 10:16

Invigning av unik NMR som bestämmer struktur på icke-lösliga material

NYHET Den 16 november invigs en kombinerad NMR-utrustning för icke-lösliga prover vid Umeå universitet av rektor Hans Adolfsson. Händelsen uppmärksammas med ett endagssymposium med inbjudna internationella talare.

Forskare från andra länder har redan frågat efter att få tillgång till vår utrustning!

– Den nya utrustningen för icke-lösliga prover blev inköpt för två år sedan och är nu med tillägget av en MAS kryoprob för NMR ensam i sitt slag. Forskare från andra länder har redan frågat efter att få tillgång till vår utrustning!, säger Gerhard Gröbner, professor på Kemiska institutionen och föreståndare för den nationella plattformen för NMR-spektroskopi vid Umeå universitet tillsammans med Juergen Schleucher, professor på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik.

Gerhard förklarar vidare:

– Det här instrumentet är unikt på så sätt att man kan mäta olösliga substanser och biopsier med en mycket högre känslighet och betydligt mindre provmängd än tidigare; en helt ny nivå av möjligheter för NMR på fasta substanser med hänsyn till signalstyrkan och detektion av små mängder material i komplexa prover.

Inom kemivetenskap används NMR-spektroskopi för att ta reda på strukturen och sammansättningen hos molekyler, vanligen i vattenlösning i närvaro av ett starkt magnetfält. Umeå universitets NMR-anläggning finns i källaren på KBC-huset och installerades 2012 med bidrag från Kempestiftelserna och Umeå universitet. Därefter har kontinuerliga uppgraderingar gjorts under de följande tio åren.

Infrastrukturen består i dag av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar inom life science, materialvetenskap och växtforskning där olika typer av prover behöver analyseras. Tekniken kan användas till att bestämma 3D-strukturer av allt från små organiska molekyler till proteiner samt sammansättning av komplexa prover så som blodprover eller cancerbiopsier.

– Ett konkret exempel på tillämpning är strukturbestämning på amyloidavlagringar i hjärnan för att förstå Alzheimers sjukdom och hitta angreppssätt för att förhindra detta, säger Gerhard Gröbner.

Infrastrukturen ingår i de nationella nätverken Svenskt NMR centrum, SwedNMR och SciLifeLab och har stor verksamhet.

– Ungefär 80 forskargrupper lokalt och nationellt använder våra maskiner årligen.

Den 16 november invigs den världsunika NMR-utrustningen i Umeå med ett vetenskapligt symposium där ett stort antal nyckelpersoner inom fältet är närvarande.

Symposiet sponsras av Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, vid Umeå universitet.

Om symposiet:

Tid: 16 November at 9:30-16:45
Plats: Carl Kempe-salen
Invigning:
9:45-10:00 av rektor Hans Adolfsson
12.00-13.30 Lunch och NMR siteseeing

Journalister hälsas välkomna!

Läs hela programmet

Historik NMR vid Umeå universitet

NMR-maskinerna installerades 2012 med bidrag från Kempestiftelserna och Umeå universitet. Därefter har fortlöpande uppgraderingar gjorts inom KAW-programmet NMRforLife där Umeås infrastruktur blev en nod i Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet och Umeå universitet. Från 2016 är Umeå universitets NMR-facilitet också en del av den nationella SciLifeLab-infrastrukturen och från 2022 även av Vetenskapsrådets finansierade SwedNMR-satsning.

Utrustningen för icke-lösliga prover (111 kHz fastfas prob för 850MHz NMR) köptes in med stöd från KAW år 2020. MAS kryoproben blev inköpt 2022 med stöd från Kempestiftelsen, SciLifeLab och Umeå universitet.

Plattformen för NMR-spektroskopi vid Umeå universitet

 

För mer information, kontakta gärna: