"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gerhard Gröbner

Professor i biofysikalisk kemi och ansvarig för den nationella NMR-infrastrukturen. Forskar om biologiska membraner med fokus på proteiner inblandade i celldöd.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.A4, Linnaeus väg 10, (rum: A4.31.01) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som biofysikalisk kemist med att förstå rollen av biologiska membran i levande vävnader – från deras grundläggande funktioner till deras inblandning i olika sjukdomar. För att erhålla molekylär information om ett membran och deras komponenter som lipider och proteiner, använder vi använder tvärvetenskapliga och moderna biofysikaliska och strukturbiologiska metoder med fokus på NMR-spektroskopi där vi har instrument i världsklass vid Umeå universitet (Plattformen för NMR-spektroskopi) och kompletterar med neutronreflektometri i samarbete med ESS i Lund.

Vårt nuvarande forskningsfokus ligger på det mitokondriella membransystem och deras Bcl-2-proteinfamilj som är involverad i reglering av programmerad celldöd (apoptos) via mitokondrier och spelar en ökänd roll i många cancerformer. Många elaktartade tumörer blir enkelt behandlingsresistenta via en ökad mängd av cellskyddande Bcl-2-protein i cellen.

På lång sikt är vårt mål att kasta fundamentalt nytt ljus över den molekylära mekanism genom vilken cellskyddande Bcl-2-proteiner fungerar i en membranmiljö och öppna upp nya vägar för innovativa cancerläkemedel mot dessa proteiner.

Biografi

Gerhard Gröbner tog sin doktorsexamen inom fysikalisk kemi under handledningen av Professor G. Kothe vid Universitetet i Stuttgart, Tyskland. Efter en Postdoktorvistelse i den världskända forskningsgruppen ledd av Professor A. Watts (Biokemi vid Oxford Universitetet, Storbritannien) fick han år 2000 anställning vid Umeå universitet och blev professor i fysikalisk kemi 2008.

ACS Chemical Biology, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 19, (2) : 563-574
Altincekic, Nadide; Jores, Nathalie; Löhr, Frank; et al.
Biophysical Journal, Elsevier 2023, Vol. 122, (3S1) : 232a-232a
Clifton, Luke A.; Ul Mushtaq, Ameeq; Ådén, Jörgen; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2023, Vol. 9, (22)
Clifton, Luke A.; Wacklin-Knecht, Hanna P.; Ådén, Jörgen; et al.
Journal of Translational Medicine, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Dudka, Ilona; Lundquist, Kristina; Wikström, Pernilla; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications, Ltd 2022, Vol. 11
Nadeem, Aftab; Berg, Alexandra; Pace, Hudson; et al.
Biomolecular NMR Assignments, Springer 2022, Vol. 16 : 75-79
Ul Mushtaq, Ameeq; Ådén, Jörgen; Alam, Athar; et al.
Biophysical Journal, Elsevier 2022, Vol. 121, (23) : 4517-4525
Ul Mushtaq, Ameeq; Ådén, Jörgen; Ali, Katan; et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Elsevier 2021, Vol. 197
Dudka, Ilona; Chachaj, Angelika; Sebastian, Agata; et al.
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2021, Vol. 11, (7) : 3159-3183
Fohringer, Christian; Dudka, Ilona; Spitzer, Robert; et al.
Communications Biology, Springer Nature 2021, Vol. 4, (1)
Ul Mushtaq, Ameeq; Ådén, Jörgen; Clifton, Luke A.; et al.
Molecules, MDPI 2021, Vol. 26, (5)
Ul Mushtaq, Ameeq; Ådén, Jörgen; Sparrman, Tobias; et al.
Diagnostics (Basel), MDPI 2020, Vol. 10, (11)
Chachaj, Annika; Matkowski, Rafal; Gröbner, Gerhard; et al.
BMC Cancer, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Dudka, Ilona; Thysell, Elin; Lundquist, Kristina; et al.
Solid-state NMR: applications in biomembrane structure, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020 : 1.1-1.30
Gröbner, Gerhard; Williamson, Philip
Protein Expression and Purification, Elsevier 2020, Vol. 172
Ådén, Jörgen; Ul Mushtaq, Ameeq; Dingeldein, Artur P. G.; et al.
Biophysical Journal, Cell Press 2020, Vol. 118, (3) : 394A-394A
Ådén, Jörgen; Ul Mushtaq, Ameeq; Sparrman, Tobias; et al.
Biophysical Journal, CELL PRESS 2019, Vol. 116, (3) : 508A-508A
Alam, Md Khorshed; Vinklarek, Ivo; Gröbner, Gerhard; et al.
Biophysical Journal, CELL PRESS 2019, Vol. 116, (3) : 508A-508A
Dingeldein, Artur P. G.; Sparrman, Tobias; Ådén, Jörgen; et al.
Protein Expression and Purification, Elsevier 2019, Vol. 158 : 20-26
Dingeldein, Artur Peter Günther; Lindberg, Mikael J.; Ådén, Jörgen; et al.
European Biophysics Journal, Springer 2019, Vol. 48 : S170-S170
Koukalova, A.; Pokorna, S.; Lidman, Martin; et al.
European Biophysics Journal, Springer 2019, Vol. 48 : S177-S177
Sousa, T.; Pokorna, S.; Castro, R.; et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, Elsevier 2018, Vol. 1860, (12) : 2644-2654
Dingeldein, Artur P. G.; Sparrman, Tobias; Gröbner, Gerhard
BIOPHYSICAL JOURNAL
Dingeldein, Artur Peter Günther; Sparrman, Tobias; Åden, Jörgen; et al.
Cell Host and Microbe, CELL PRESS 2017, Vol. 21, (3) : 376-389
Bugaytsova, Jeanna A.; Björnham, Oscar; Chernov, Yevgen A.; et al.
Biophysical Journal, Vol. 112, (10) : 2147-2158
Dingeldein, Artur Peter Günther; Pokorna, Sarka; Lidman, Martin; et al.
Scientific Reports, Vol. 7
Koukalova, Alena; Amaro, Mariana; Aydogan, Gokcan; et al.
European Biophysics Journal, Vol. 46 : S128-S128
Velas, L.; Koukalova, A.; Amaro, M.; et al.
Biophysical Journal, Vol. 110, (3) : 59A-60A
Dingeldein, Artur P. G.; Lidman, Martin; Sparrman, Tobias; et al.
Biophysical Journal, Elsevier 2016, Vol. 110, (3) : 473A-473A
Lidman, Martin; Dingeldein, Artur; Pokorná, Šárka; et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, Vol. 1858, (6) : 1288-1297
Lidman, Martin; Pokorná, Šárka; Dingeldein, Artur P. G.; et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology, Elsevier 2015 : 383-394
Cheregi, Otilia; Miranda, Hélder; Gröbner, Gerhard; et al.
Biophysical Journal, Cell Press 2015, Vol. 108, (2) : 251A-252A
Dingeldein, Artur P G; Lidman, Martin; Pokorna, Sarka; et al.
Advances in Biological Solid-State NMR: proteins and Membrane-Active Peptides, Cambridge, GBR: Royal Society of Chemistry 2014 : 113-132
Lidman, Martin; Wallgren, Marcus; Gröbner, Gerhard
Vestergren, Johan; Ouattara, Korodjouma; Schleucher, Jurgen; et al.
Biophysical Journal, Cell Press 2014, Vol. 107, (8) : 1950-1961
Weise, Christoph F; Login, Frédéric H; Ho, Oanh; et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 61, (29) : 7061-7069
Kaffarnik, Stefanie; Ehlers, Ina; Gröbner, Gerhard; et al.
Kemivärlden biotech / kemisk tidskrift, Journal of Chemistry and Biotechnology 2013, (3) : 35-37
Schleucher, Jürgen; Gröbner, Gerhard; Karlsson, Göran
Biophysical Journal, Vol. 104, (2) : 501A-502A
Vestergren, Johan E.; Vincent, Andrea G.; Persson, Per; et al.
Forest facts, SLU 2013, (4)
Vincent, Andrea G; Ilstedt, Ulrik; Vestergren, Johan; et al.
Plant and Soil, Dordrecht: Springer 2013, Vol. 367, (1-2) : 149-162
Vincent, Andrea G.; Vestergren, Johan; Gröbner, Gerhard; et al.
Faraday discussions, RSC Publishing 2013, Vol. 161 : 499-513
Wallgren, Marcus; Beranova, Lenka; Pham, Quoc Dat; et al.
Biophysical Journal, Vol. 104, (2) : 249A-249A
Wallgren, Martin; Pham, Quoc Dat; Lidman, Martin; et al.
ACS Macro Letters, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 2, (6) : 511-517
Yu, Junchun; Yao, Mingguang; Gröbner, Gerhard; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2012, Vol. 14, (42) : 14516-14522
Beranová, Lenka; Humpolíčková, Jana; Sýkora, Jan; et al.
Magnetic Resonance Imaging, Elsevier 2012, Vol. 30, (3) : 413-421
Filippov, Andrey; Munavirov, Bulat; Gröbner, Gerhard; et al.
Journal of Structural Biology, San Diego, CA, USA: Academic Press 2012, Vol. 180, (1) : 174-189
Norlin, Nils; Hellberg, Magnus; Filippov, Andrey; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 51, (19) : 4653-4657
Orwick, Marcella C; Judge, Peter J; Procek, Jan; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 46, (7) : 3950-3956
Vestergren, Johan; Vincent, Andrea G; Jansson, Mats; et al.
Biogeochemistry, Springer 2012, Vol. 108, (1-3) : 485-499
Vincent, Andrea G; Schleucher, Jürgen; Gröbner, Gerhard; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Gerhard Gröbner Lab

Forskningsprojekt

1 januari 2007 till 31 december 2009