"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Tobias Sparrman

Gerhard Gröbner Lab

Forskargrupp Vår grupp använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membraner och deras proteiner samt deras roll i olika sjukdomar.

Mer eller mindre varje biologisk process fortgår via membran och deras beståndsdelar. Men att förstå funktionen hos dessa biologiska membran – allt från grundläggande egenskaper hos deras lipidmatris till proteinernas komplexa aktivitet – är en av de mest utmanande uppgifterna inom biovetenskaperna.

Vår grupp använder en tvärvetenskaplig strategi som involverar biofysiska, biokemiska och strukturella biologiska tekniker centrerade på NMR-spektroskopi och neutronreflektrering för att riva upp de molekylära principer och bestämningsfaktorer som styr mitokondriella membrans funktion.

Cancerforskning

I synnerhet studerar vi viktiga aspekter av samspelet mellan membran och Bcl-2-proteinfamiljen för att reglera programmerad celldöd (apoptos). På lång sikt är vårt mål att kasta fundamentalt nytt ljus över den molekylära mekanism genom vilken cellskyddande Bcl-2-proteiner fungerar i en membranmiljö och öppna upp nya vägar för innovativa cancerläkemedel mot dessa proteiner.

Vår grupp använder en tvärvetenskaplig strategi som involverar biofysiska, biokemiska och strukturella biologiska tekniker centrerade på NMR-spektroskopi och neutronreflektpetri för att avslöja de molekylära principer och bestämningsfaktorer som styr mitokondriella membrans funktion.

Infektionsforskning

Inom infektionsområdet undersöker vi lipid-baserade bakteriella membraner och proteiner på Helicobacter pylori som orsakar kronisk magsjuka och magsår tillsammans med Thomas Borén och Anna Arnqvist. Och vidare tillsammans med Sun Nyunt Wai studerar vi hur mikrober som Vibrio cholerae användar lipidmembran och specifika proteiner för att infektera värdceller och orsaka olika infektionssjukdomar.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi, Kemi
Invigning av unik NMR som bestämmer struktur på icke-lösliga material

Händelsen uppmärksammas med ett endagssymposium den 16 november med inbjudna internationella talare.

Ny kunskap om celldödande proteiner

Neutronreflektometri ger ny förståelse för hur ett protein som avlägsnar skadade celler i kroppen fungerar.

Fyra UCMR forskningsledare får bidrag till medeldyr utrustning

Fakultetsnämnderna beviljar Ronnie Berntsson, Felipe Cava, Gerhard Gröbner och Nicolò Maccaferri anslag.

Senast uppdaterad: 2023-02-28