"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-19

Kalle Grill får Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2024

NYHET Kalle Grill, universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2024 på 30 000 kr.

Text: Per Melander

Motivering:

Kalle Grill får priset för betydande pedagogiska insatser för filosofiämnet, institutionen, fakulteten, universitetet och, förstås, studenterna inom områden som forskningsanknytning, hållbar utveckling, studentcentrerat lärande, samverkan och arbetslivsanknytning, livslångt lärande, pedagogiskt förnyelsearbete, kurs- och programutveckling, samt samarbeten inom universitetet.

Kalle Grill är universitetslektor i filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Han har utvecklat en mängd kurser inom filosofi, är programföreståndare för Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Han har ett stort ansvar i arbetet med att ta fram ett nytt utbildningsprogram, Kandidatprogrammet i filosofi och artificiell intelligens, som startar höstterminen 2024. Kalle Grill är dessutom utnämnd meriterad lärare i universitetets pedagogiska meriteringssystem, samt lärarrepresentant i Utbildningsstrategiska kommittén vid Humanistisk fakultet. Han är ofta medverkande i radio och andra publika sammanhang.

Nytänkande kursupplägg och pedagogiska grepp

Kalle Grill är en mycket uppskattad lärare av sina studenter, bland annat för att han är lyhörd, tar studenternas åsikter på allvar och arbetar utifrån studentcentrerat lärande.

Han har även infört olika uppskattade inslag av arbetslivsanknytning i kandidatutbildningen i filosofi. Kursen Filosofisk samtalskonst är en kurs inom livslångt lärande, men visar också på nytänkande i kursupplägg och pedagogiska grepp med kreativa övningar som på olika sätt underhåller studentaktivitet och ökar genomströmning.

Kalle Grill är också en efterfrågad lärare som anlitas av andra institutioner och enheter i frågor om hållbarhet, AI, etik och politik. Han uppskattas av kollegor och inbjuds till olika universitetsövergripande grupper med fokus på pedagogisk utveckling. Exempelvis har han deltagit i det pedagogiska mentorsprogrammet för lärare och han är en del av UPL:s universitetsövergripande arbetsgrupp för frågor inom utbildning och AI.

Priset kommer att uppmärksammas i samband med högtiden i oktober 2024, då diplom delas ut.