Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-02

Lars Thomasson symposiet 2021 – forskningspresentationer och stipendieutdelning

NYHET Årligen arrangerar Várdduo – centrum för samisk forskning Lars Thomasson symposiet. I år kommer symposiet att innehålla både utdelning av stipendier och presentationer av pågående samisk forskning och urfolksforskning.

Text: Karin Johansson

Lars Thomsson symposiet arrangeras onsdag 10 mars av Várdduo – centrum för samisk forskning. Symposiet arrangeras årligen med ambitionen att i Lars Thomssons anda uppmärksamma och stärka urfolksforskningen vid Umeå universitet. Lars Thomasson har varit banbrytande och ledande på flera områden. 1994 utsågs han till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet för sin forskargärning. I sin installationsföreläsning framhöll Lars Thomasson en av sina drivkrafter:

Att ge samerna en röst, ett ansikte, har för mig varit en viktig ambition i min forskning. Att visa att bakom den kollektiva benämningen samerna, tidigare lapparna – det senare ordet ofta förknippat med grova generaliseringar, inte sällan av negativ art – också finns en mängd levande människor, ett rikt porträttgalleri och många säregna levnadsöden.

Lars Thomasson symposiet 2021

Årets symposium, det nionde i ordningen, kommer att vara helt digitalt. Inledningsvis kommer årets studentstipendier att delas ut och vi kommer att få höra korta presentationer av de examensarbeten som belönas. Symposiet fortsätter sedan med att medarbetare vid Várdduo berättar som sina forskningsprojekt.

 
Stipendier 
För att uppmuntra studenter att fördjupa sig i samiska forskningsfrågor delar Várdduo, i samarbete med Sametinget, årligen ut två studentstipendier till de bästa examensarbetena som skrivits under året. Under symposiet kommer stipendierna för 2020/2021 att delas ut. Mottagare av stipendiet är Frida Olofsson för uppsatsen Diskurser av samiska rättigheter i den offentliga debatten i Sverige och Rebecka Forsgren för uppsatsen Urfolksrätt och analys av konsultationsordningen.


Presentationer
Symposiet innehåller även en presentation av den forskning som pågår på Várdduo. Ett flertal forskare kommer att ge korta introduktioner till deras projekt, vi får ta del av samisk forskning och urfolksforskning inom flera olika fält och discipliner. Presenterar sin forskning gör; Jing Helmersson, Gudrun Norstedt, Åsa Össbo och Kristina Sehlin MacNeil.

Sameradion & SVT Sápmi uppmärksammar Lars Thomasson symposiet, hör intervjun med Várdduos förestånadare Krister Stoor.

Program för symposiet samt länk för att delta finner du här.

*Citatet finns omskrivet i Vänbok till Lars Thomasson, utgiven av Várdduo 2018.