"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-05

Ledande forskare inom e-vetenskap nu i Umeå för Swedish e-Science Academy

NYHET E-vetenskap, vad är det? Jo, det handlar om avancerad informations- och kommunikationsteknik, bl a superdatorer, visualisering och simulering, som på bara några decennier har förändrat forskarvärldens möjligheter i grunden. För att ständigt befinna sig i forskningsfronten skapades eSSENCE, ett strategiskt forskningsprogram i samarbete mellan Umeå, Uppsala och Lunds universitet med finansiering från Vetenskapsrådet. Nu träffas forskarna i Umeå för Swedish e-Science Academy, 2022.

Text: Victoria Skeidsvoll

– Det blir spännande dagar där vi delar det senaste och diskuterar framtidens många möjligheter. E-vetenskapen spelar nu en allt viktigare roll, både som komplement till teori och för klassiska experiment inom i stort sett alla vetenskapsområden, säger professor Erik Elmroth, institutionen för datavetenskap, som tillsammans med Bo Kågström och övriga parter vid Uppsala och Lunds universitet, var med och startade eSSENCE.

I forskningsfronten

Det är några av Sveriges mest framstående forskare som nu kommer för prata om bl a datorbaserad simulering, modellering och visualisering men också insamling, lagring och analys av stora datamängder, där Umeå universitet i samarbete med Uppsala och Lund universitet ligger i den absoluta forskningsfronten.
– Bara under de senaste decennierna har e-vetenskapen revolutionerat och kompletterat traditionella arbetssätt. Idag kan vi genomföra beräkningar, experiment och simuleringar av fenomen som tidigare inte gått att studera och visa på stora framsteg med ett bredare anslag, säger Bo Kågström, professor vid institutionen för datavetenskap.

Morgondagens infrastruktur

– Vi forskar inom distribuerade system med fokus på kraftfulla, virtuella IT-infrastrukturer som ger snabbhet, tillförlitlighet och effektivitet oavsett datorernas placering, användarna lokalisering eller om data är producerad eller lagrad, säger professor Erik Elmroth.

Från institutionen för datavetenskap kommer även professor Paolo Bientinesi, föreståndare för HPC2N, som håller föredraget ”Matrix Computations: Going Beyond Libraries”. Och från Umeå universitet deltar också Mats G Larson, professor vid institutionen för matematik och matematisk statistik som talar under rubriken ”CutFEM: Basic Ideas and Recent Developments”, samt Johan Trygg, professor vid kemiska institutionen som forskar inom avancerad dataanalys och kemometri för att förstå, förebygga och behandla sjukdomar och därigenom förbättra global hälsa. Han deltar tillsammans med Paul Townend, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, under torsdagens paneldebatt.

Materialmodellering till cancerdiagnostik i mobilen

En av de som var med när eSSENCE startade 2010, är professor Kersti Hermansson, vid institutionen för kemi, Uppsala universitet, som kommer att tala om materialmodellering under föredraget ”Materials Modelling – Are we moving? Forward?”. Jenni Karlsson, doktorand vid matematiska institutionen, Lunds universitet, är å andra sidan en av de som kommit in under senare år i eSSENCE. Karlsson kommer att tala om hur den begränsade tillgången på tidig diagnos och behandling av bröstcancer i låg- och medelinkomstländer har lett till att överlevnaden vid bröstcancer i dessa länder är mycket låg. I Lund utvecklar Karlsson och hennes kollegor nu algoritmer för smarta verktyg till låg kostnad för att användas i smartphone, i samarbete med Skåne universitetssjukhus.

Framtida central roll 

eSSENCE programdirektör Andreas Hellander, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet ser positivt på framtiden:
– Forskningens behov av e-vetenskapliga metoder och programverktyg av hög kvalitet är mycket viktigt för Sverige. Det finns ett gediget engagemang och ett större fokus på AI och datavetenskap, inte minst inom medicin, samhällsvetenskap och humaniora. Vid Umeå, Uppsala och Lunds universitet ser vi ett ökat behov av utbildning både på grund- och avancerad nivå, vilket vi jobbar med i satsningen på e-vetenskapliga forskarkurser (SeSE) samt en gemensam forskarskola, säger Andreas Hellander.

Mer information

Det strategiska forskningsprogrammet eSSENCE är ett samarbete mellan Umeå, Uppsala och Lunds universitet med finansiering från Vetenskapsrådet och regeringen. Läs mer om eSSENCE på denna sida, där du även hittar fullständigt program för Swedish e-Science Academy.