"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-29

Magnus Hultin får utökat ansvar som vicedekan

NYHET Magnus Hultin, vicedekan vid Medicinska fakulteten, med ansvar för samverkan kring klinisk utbildning, får från och med 1 juli även ansvar i fakultetsledningen för samverkan kring klinisk forskning, genom förordnande av dekan

Text: Ola Nilsson

Magnus Hultin är sedan 2021 förordnad av dekan som vicedekan med ansvar för samverkan kring klinisk utbildning. Han var tidigare i flera år programdirektör för läkarutbildningen vid Umeå universitet. Magnus är i grunden universitetslektor/överläkare och docent i anestesi och intensivvård.

Från och med 1 juli kommer han att få utökad arbetstid i fakultetsledningen och därmed utökade ansvarsområden. Det nya området innefattar all fakultetens samverkan kring såväl klinisk utbildning som klinisk forskning. I ansvarsområdet ingår samverkan med Norra sjukvårdsregionens regioner och kommuner samt med myndigheter som Socialstyrelsen. Detta innefattar också ansvar för ALF-området, det vill säga samarbetet mellan staten och regioner för att bedriva läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Förordnandet gäller till och med 30 juni 2025, då den ordinarie mandatperioden för fakultetsnämnd, dekan och prodekan löper ut.

Professor Anders Behndig, som idag är vicedekan med ansvar för samverkan kring klinisk forskning, har ett förordnande som efter eget önskemål sträcker sig till halvårsskiftet i år, och han har avböjt förlängning.

– Jag vill å fakultetsledningens vägnar framföra ett varmt tack till Anders för hans insatser för fakulteten, inte minst det gedigna och framgångsrika arbetet med Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet, där Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen föll väl ut, säger Patrik Danielson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Kontakt

Patrik Danielson
Professor, överläkare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 93
Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09