"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-04

Miljoner till medicinsk forskning i Umeå

NYHET Vetenskapsrådet har delat ut forskningsmedel inom området medicin och hälsa 2020. Vid Umeå universitet får 11 forskare totalt 37 800 000 kronor.

Text: Lena Åminne

- Vetenskapsrådet delade ut totalt 972 780 000 kronor, vilket är drygt 100 miljoner mindre än förra året. Det är en betydande minskning i antal anslag jämfört med förra året då 19 anslag beviljades inom medicin och hälsa till Umeå universitet. Regeringen har till nästa år ökat tilldelningen till Vetenskapsrådet så det finns goda förhoppningar om att det även blir ökad tilldelning till projektbidragen, säger Anna Arnqvist, vicedekan för forskning vid Medicinska fakulteten. Det kan finnas flera förklaringar till färre antal projektbidrag, det kan exempelvis ha varit färre sökande denna gång. De flesta projektbidrag är tre- eller fyraåriga och antal sökande kan bero på var i fyraårscykeln vi befinner oss. Vi ska titta närmare på detta.

- Men nu gläder oss förstås med alla de som fått anslag och lite extra åt det beviljade etableringsbidraget. Det är oerhört betydelsefullt för framtiden och kommande generationsväxling att unga framgångsrika forskare får genombrott nationellt, säger Anna Arnqvist.

Karriärstöd

En forskare, Andre Nyberg, får ett så kallat etableringsbidrag som är ett karriärstöd. Syftet med det är att ge yngre forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare.

Andre Nyberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Projekt: Innovativ träning för extrapulmonella förändringar vid KOL: genomförbarhet, effekter och mekanismer av supramaximal Högintensiv IntervallTräning, 6 000 000 kronor
Mer om Andre Nyberg

Projektbidrag

Övriga anslag är projektbidrag, och de forskare som tilldelas sådana är:

Michael Dimitriou, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Projekt: Avancerad signalbearbetning i det perifera nervsystemet: från enskilda neuroner till komplext mänskligt beteende, 2 400 000 kronor
Mer om Michael Dimitriou

Ingegerd Johansson, Institutionen för odontologi
Projekt: Kunskaper om tandsjukdomar genom populationsgenetik och biobanker inom GLIDE konsortiet, 4 800 000 kronor
Mer om Ingegerd Johansson

Jörgen Johansson, Institutionen för molekylärbiologi
Projekt: Regulatoriska RNA som target för nya antibiotika, 5 200 000 kronor
Mer om Jörgen Johansson

Jussi Jokinen, Institutionen för klinisk vetenskap
Projekt: Kompulsivt sexuellt beteende - biomarkörer och behandling med Naltrexone, 2 400 000 kronor
Mer om Jussi Jokinen

Peter Nordström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Projekt: Effekter av zoledronsyra efter fragilitetsfraktur, 2 400 000 kronor
Mer om Peter Nordström

Miguel San Sebastian Chasco, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Projekt: Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland Samer i Sverige: Vilka är de viktigaste sociala bestämningsfaktorerna? 2 400 000 kronor
Mer om Miguel San Sebastian Chasco

Anders Sjöstedt, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Projekt: Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering, 2 500 000 kronor
Mer om Anders Sjöstedt

Constantin Urban, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Projekt: Samspel av immunaktivering och -reglering i syrefattiga miljöer för att förstå immunitet mot svamporganismer, 2 500 000 kronor
Mer om Constantin Urban

Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Projekt: Ökad tillgång till evidensbaserad behandling för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom genom e-hälsa och brukarmedverkan, 2 400 000 kronor
Mer om Karin Wadell

Anna Överby Wernstedt, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Projekt: Virustropism och värdcellsresponser i hjärnan, 4 800 000 kronor
Mer om Anna Överby Wernstedt

Kontakta gärna