"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-21 Uppdaterad: 2023-01-09, 15:58

Forskning om hållbar blå ekonomi får 50 miljoner

NYHET Fler och fler vill nyttja våra hav, och det krävs ett hållbart nyttjande av haven där besluten baseras på demokrati och vetenskap. Men för att lyckas med detta måste fler aktörer involveras i processerna. Umeå universitet ingår i forskningsprogrammet ”Co-Creating Better Blue”, som beviljats 50 Mkr av Mistra för att utveckla nya samskapande processer för en hållbar framtid.

Text: Markus Nordin

Målet med Co-Creating Better Blue är att utveckla ekosystembaserade förvaltningsprocesser där besluten baseras på hållbarhet och demokrati. Projektets vision är att styra utvecklingen mot en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar intressenter och forskare. Umeå universitet är en partner  i Co-Creating Better Blue, som leds av Göteborgs universitet.

”Att vi fått forskningsprogrammet Co-Creating Better Blue beviljat visar på vikten av samskapande processer i arbetet mot ett hållbart nyttjande av haven. Vi ser verkligen fram emot att få samarbeta med de olika aktörerna i projektet och andra lokala intressenter. Umeå universitet kommer att leda den del av programmet som kallas Living Lab North, som ska fokusera på de nordliga delarna av Östersjön”, berättar Professor Nick Kamenos, föreståndare för Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet.

I Co-Creating Better Blue deltar 13 partners från akademi och forskningsorganisationer, 25 samfinansierade partners från industri och offentlig sektor samt intressenter från civilsamhället. Mistra kommer att finansiera programmet med 50 Mkr över fyra år.

Mistra: 50 MSEK till forskning om hållbar blå ekonomi

 

 

 

För mer information, kontakta: