"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-16

Nationell utvärdering av Läslyftet: Erfarenheter från förskolan

NYHET Nu finns den elfte delrapporten publicerad "Utvärdering av Läslyftet delrapport 11: Erfarenheter av Läslyftets genomförande och effekter i förskolan 2017/18".

Text: Kenneth Ekström

I UCER:s pågående utvärdering av Läslyftet – en kompetensutvecklingsinsats för lärare, skolbibliotekarier och personal i förskolan - undersöks avtryck och effekter på exempelvis kollegialt lärande och undervisning. Nu finns den elfte delrapporten publicerad "Utvärdering av Läslyftet delrapport 11: Erfarenheter av Läslyftets genomförande och effekter i förskolan 2017/18". 

Utvärderingen indikerar att Läslyftet svarar mot ett stort behov av fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan.  Resultaten visar att så här långt tycks Läslyftet i förskolan uppnått de flesta av de mål som satts upp för satsningen och då särskilt ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt för barns språkutveckling. Resultaten visar på större effekter av Läslyftet i förskolan jämfört med grund- och gymnasieskolan.

Den nationella utvärderingen av Läslyftet genomförs, på uppdrag av Skolverket, av fyra svenska lärosäten under ledning av professor Anders Hanberger. Det är forskare vid UCER och Umeå universitet, forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universitet som ingår i projektet. Föreliggande rapport har utarbetats av Sara Carlbaum och Anders Hanberger.
Rapporten kommer, tillsammans med övriga delrapporter, att ligga till grund för den slutrapport som kommer att presenteras inom kort.  

 

Rapporten kan laddas ner här: Delrapport 11

Alla rapporter från utvärderingen kan läsas här:

https://www.umu.se/forskning/projekt/utvarderingen-av-laslyftets-huvudomgang/

Läs mer om UCER
Läs mer om den nationella utvärderingen av Läslyftet
Läs mer om Läslyftet