"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Carlbaum

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Education Inquiry, Routledge 2024, Vol. 15, (1) : 63-84
Carlbaum, Sara; Lindgren, Joakim; Benerdal, Malin; et al.
Education Inquiry, Routledge 2024, Vol. 15, (1) : 1-10
Carlbaum, Sara; Rönnberg, Linda
Education Inquiry, Routledge 2024, Vol. 15, (1) : 11-29
Carlbaum, Sara; Rönnberg, Linda
Globalisation, Societies and Education, Routledge 2024, Vol. 22, (2) : 172-183
Holm, Ann-Sofie; Carlbaum, Sara; Rönnberg, Linda
Educational review (Birmingham)
Alexiadou, Nafsika; Holm, Ann-Sofie; Rönnberg, Linda; et al.
Journal of ethnic and migration studies, Routledge 2022, Vol. 48, (5) : 1210-1227
Carlbaum, Sara
Organizing the world 2.0 (theme: Organizing Markets), SCORE, Stockholm, Sweden, October 6-7, 2022
Carlbaum, Sara; Benerdal, Malin; Lindgren, Joakim; et al.
European Conference on Educational Research, ECER Plus, Online via Yerevan, Armenia, September 1-10, 2022
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Carlbaum, Sara; et al.
Globalisation, Societies and Education, Routledge 2022, Vol. 20, (5) : 718-730
Rosvall, Per-Åke; Carlbaum, Sara; Benerdal, Malin
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis 2022, Vol. 8, (1) : 9-19
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstads universitet; Göteborgs universitet 2021, Vol. 27, (3) : 45-64
Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; Rosvall, Per-Åke
International Journal of Lifelong Education, Routledge 2021, Vol. 40, (5-6) : 485-498
Carlbaum, Sara
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2021, Vol. 65, (6) : 1052-1064
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Carlbaum, Sara; et al.
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 125-141
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Privatisation and commercialisation in public education: how the public nature of schooling is changing, London: Routledge 2021 : 134-151
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Skolans arbete mot kränkningar: juridifieringens konsekvenser, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 39-71
Carlbaum, Sara
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Carlbaum, Sara
Skolans arbete mot kränkningar: juridifieringens konsekvenser, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 125-161
Carlbaum, Sara; Lindgren, Joakim
Skolans arbete mot kränkningar: juridifieringens konsekvenser, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 23-38
Hult, Agneta; Carlbaum, Sara; Lindgren, Joakim
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, (1) : 7-34
Kirsten, Nils; Carlbaum, Sara
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, London: Routledge 2019 : 199-211
Carlbaum, Sara
Critical Perspectives on Agency and Social Justice in Transitions and Career Development, The International Career Research Conference 2019, Copenhagen, Denmark, October 23-24, 2019
Carlbaum, Sara
NERA abstract book: Symposium: External school development programs and teacher professionalism. Governing, supporting or trivializing teachers’ work?
Kirsten, Nils; Carlbaum, Sara
NERA 2019 Abstract Book 2019-03-06 : 826-827
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
Critical Perspectives on Agency and Social Justice in Transitions and Career Development, The International Career Research Conference, Copenhagen, Denmark, October 23-24, 2019
Rosvall, Per-Åke; Carlbaum, Sara
Skolan, marknaden och framtiden, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 245-259
Carlbaum, Sara
Rättssäker utbildning. En konferens i utbildningsrätt. Institutet för utbildningsrätt, Uppsala, Sweden, November 28, 2018
Carlbaum, Sara
Resultatdialog 2018, Vetenskapsrådet 2018 : 53-56
Hanberger, Anders; Hult, Agneta; Lundström, Ulf; et al.
NERA 2018: Abstract Book, University of Oslo 2018 : 94-94
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
Nordic Studies in Education, Universitetsforlaget 2018, Vol. 38, (4) : 368-385
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Carlbaum, Sara; et al.
Gender, governance and feminist post-structuralist analysis: missing in action?, London: Routledge 2017 : 121-140
Carlbaum, Sara
Evaluation report
Carlbaum, Sara; Andersson, Eva; Hanberger, Anders
ECER 2017, European Conference for Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
ECER, Köpenhamn 22-25 augusti, 2017
Hanberger, Anders; Carlbaum, Sara; Andersson, Eva
Journal of education policy, Vol. 32, (5) : 673-693
Novak, Judit; Carlbaum, Sara
Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborg: School of Public Administration 2016, Vol. 20, (4) : 3-26
Carlbaum, Sara
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2016, Vol. 25, (1) : 53-72
Carlbaum, Sara
Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 59-75
Carlbaum, Sara
Education Inquiry, Umeå: 2016, Vol. 7, (3) : 327-348
Carlbaum, Sara
Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 37, (1) : 133-148
Carlbaum, Sara