"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-01

Antologi i nordiskt samarbete

NYHET Antologin "Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar" är sprungen ur ett svenskt- norskt–finländskt samarbete kallat just Gemensamma Vägar (GV) som funnits i 20 år . Innehållet fokuserar det pedagogiska och specialpedagogiska området.

Tack vare samarbetet Gemensamma Vägar kom idén till antologin och med hjälp av medel från NordPlus 2018 kunde antologiinnehållet formeras och realiseras. Redaktionen har bestått av forskare från de tre länderna; Gerd Pettersson (sammanhållande), Eva Silfver, båda Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, Kristina Ström, Åbo Akademi i Vasa samt Oddbjörn Knutsen, Nord universitet.

Den gemensamma nämnaren i kapitlen är ”praktiknära” forskning och pedagogisk utveckling, exempelvis forskningsbaserade interventioner, nya sätt att undervisa och använda digital teknik samt kunskap om lärmiljöers betydelse för elevers utveckling och lärande.

I stora drag – vad handlar antologin om?

Kapitlen visar på den bredd som finns inom det nordiska GV-samarbetet, såväl när det gäller skribenternas profession som texternas tematik. Kapitelinnehållen handlar om perspektiv på lärmiljö och lärmiljöutveckling samt fjärrundervisning och fjärrhandledning. Den gemensamma nämnaren i alla kapitel är ”praktiknära” forskning och pedagogisk utveckling, exempelvis forskningsbaserade interventioner, nya sätt att undervisa och använda digital teknik samt kunskap om lärmiljöers betydelse för elevers utveckling och lärande.

Vem vill ni ska läsa boken, vem kommer att ha nytta av den?

Vi hoppas och tror att antologiinnehållet ska tilltala en bred målgrupp, exempelvis personal från för- och grundskolor i de tre länderna, personal inom den svenska särskolan, forskare inom det pedagogiska och specialpedagogiska fältet samt forskare som är nyfikna på praktiknära forskning. Vi tror också att antologiinnehållet kommer att vara intressant för de tre ländernas olika skolmyndigheter.

Vad har varit den största utmaningen?

Tiden. Att hinna med allt arbete på en tid som egentligen inte riktigt finns och att bli klar inom den tidsram som vi planerat. Det sista klarade vi inte riktigt av men nu är vi desto gladare över att äntligen få presentera antologi för olika läsare.

Vad har varit roligast med arbetet?

Samarbetet med alla skribenter och redaktionssamarbetet. Men även att vi idag kan presentera den första ”hybridantologin”. I sammanhanget innebär det att vissa kapitel, men inte alla, har granskats av utomstående forskare. På något sätt så tycker vi att denna hybrida form gestaltar den FoU-process som pågår inom praktiknära forskning.

Vad händer härnäst?

Att sprida antologin till samtliga nämnda samarbetande aktörer inom GV-nätverket och att de i sin tur sprider vidare till sina samarbetsaktörer. På så vis uppstår läseringar på den nordiska samarbetsytan.

Ytterligare kapitelförfattare från Pedagogiska institutionen

Kim Wickman, s. 86-105: Skolerfarenheter och tillitsfulla relationer - att tolka och förstå sitt eget livssammanhang

Gerd Pettersson, s. 106-125: Utvecklingsprocessen i ett praktiknära forsknings- och utvecklingssamarbete – exemplet Specialpedagogisk fjärrhandledning

Fanny Pettersson tillsammans med Peter Hjelm, s. 175-188: Med rätt till modersmålsundervisning – Fjärrundervisning som alternativ för ett ökat språkande mellan elever och lärare 

Ladda ner antologin

Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi