"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i krishantering och fredsbyggande

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i krishantering och fredsbyggande på internationell och nationell nivå. Perspektivet är osäkra villkor orsakade av kriser, katastrofer och konflikter. Du kommer att lära dig analysera och hantera dessa villkor utifrån kunskaper om krishanteringssystem, rättsliga normer, maktförhållanden och planering inför samhällsrekonstruktion. Du får en omfattande träning i att genomföra analyser och författa vetenskapliga rapporter.

Mer om Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande

Se intervjuer med före detta programstudenten Chaimae Essousi och programkoordinator Dzenan Sahovic.

Matheus de Abreu Costa Souza
Varför Umeå?

Matheus är vår doktorand från Brasilien. Läs om hans bild av sin nya stad och arbetsplats.

Rika Rostika
Varför Umeå

Rika är vår doktorand från Indonesien. Läs om hennes bild av sin nya stad och arbetsplats.

Under utbildningen

Programmet kan läsas i ett år mot en magisterexamen eller i två år mot en masterexamen. I bägge fallen påbörjas året med obligatoriska kurser såsom krishantering i jämförande perspektiv, global and regional governance, och reconstruction after crisis and disasters, samt metodkurser som förbereder för arbetet med magister och/eller mastersuppsats.

I övrigt finns stora möjligheter att läsa relevanta valbara kurser på avancerad nivå från andra ämnen och institutioner, såväl i Sverige som utomlands. Programmet innefattar också praktikkurser som kan göras vid ett eller två tillfällen under utbildningens gång. Programmet kännetecknas således av stora valmöjligheter, både när det gäller val av kurser, organisering av praktikperioderna och organisering av uppsatsskrivande. 

Inom ramen för Magister/Masterprogrammet i Krishantering och fredsbyggande kan studenterna genomföra en praktikperiod på 10 veckor (15 högskolepoäng) eller 20 veckor (30 högskolepoäng) under programmets andra termin. Syftet med praktiken är att studenterna ska omsätta kunskaper och färdigheter inhämtade under programstudierna, i praktiskt arbete i nationell eller internationell organisation, som är verksam inom programmets kunskapsområden. Dessutom syftar praktiken till att förbereda för en framtida yrkesroll genom de erfarenheter som nås under praktiken.

Programmets praktikperiod som görs under termin två kan också kombineras med magisteruppsatsen och då utgöra ett examensarbete. I det fallet antas praktikorganisationen definiera och föreslå ett projekt som praktikanten kan arbeta med under hela eller delar av perioden och som resulterar i ett examensarbete/magisteruppsats som examineras och seminariebehandlas av Umeå universitet.

Möjligheter att göra praktik hos potentiella framtida arbetsgivare är ett viktigt inslag i programmet som uppskattas av både våra studenter och organisationer och myndigheter som tar emot praktikanterna. Studenter från programmet har gjort praktik och i vissa fall därefter fått anställning på exempelvis kommuner, länsstyrelser, större företag, nationella myndigheter och internationella organisationer och NGO:s.

Programöversikt

Termin 1
Obligatoriska kurser i krishantering samt metod.

Termin 2
För den som avser att avlägga en magisterexamen (ett år):
Praktik I eller valbar kurs 15 hp
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier 15.0 hp

För den som avser att avlägga en masterexamen (två år):
Praktik I eller valbar kurs 15 hp
Praktik II eller valbar kurs 15 hp

Termin 3
Obligatoriska kurser i Global and regional governance samt Fred och fredsbyggande

Termin 4
För den som tidigare skrivit magisteruppsats om 15 hp:
Valbara kurser 15 hp
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier 15.0 hp

För den som inte tidigare skrivit uppsats på avancerad nivå:
Masteruppsats i freds- och konfliktstudier 30.0 hp

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för arbete inom offentliga institutioner på statlig regional och lokal nivå samt i organisationer som arbetar med kris- och konflikthantering. Du kan bland annat arbeta med handläggning, utredning, planering och deltagande i olika slag av insatser inom området kris- och konflikthantering.

Antalet internationella insatser i samband med kriser, katastrofer och konflikter har ökat dramatiskt på senare tid och därför behövs det kunnig arbetskraft. Flertalet större internationella organisationer kräver dessutom en universitetsutbildning på avancerad nivå för att anställa.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde freds- och konfliktstudier. Inriktning krishantering och fredsbyggande.
Filosofie masterexamen, huvudområde freds- och konfliktstudier. Inriktning krishantering och fredsbyggande.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i krishantering och fredsbyggande, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) på grundläggande nivå med minst 90 hp i freds- och konfliktstudier, alternativt kandidatexamen med 90 hp statsvetenskap och minst 30 hp freds- och konfliktstudier eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2030

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) på grundläggande nivå med minst 90 hp i freds- och konfliktstudier, alternativt kandidatexamen med 90 hp statsvetenskap och minst 30 hp freds- och konfliktstudier eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2030

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledare