"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-15 Uppdaterad: 2024-02-01, 07:48

Nytt omfattande ekosystem av kvalificerad AI-forskning

NYHET Ett starkt, hållbart och universitetsomfattande ekosystem inom AI-forskning, i ledande forskningsmiljöer. Det är målet när universitetsstyrelsen nu klubbat igenom strategin för den riktade insatsen inom tillämpad AI-forskning. – Vi vill ta vara på universitetets bredd och driva kunskapsutvecklingen inom AI genom excellent forskning i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Text: Victoria Skeidsvoll

Umeå universitet är en allt starkare internationell aktör inom AI. Lärosätet är redan idag ett av fem partneruniversitet inom WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna, och koordinerar WASP-HS, som investerar i tvärvetenskaplig humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om effekterna av AI. Vid Umeå universitet finns också flera andra centrum, miljöer och projekt inom AI-relaterad forskning som involverar forskare från samtliga fakulteter och universitetsstyrelsen har beslutat att 100 miljoner kronor satsas på forskning inom AI fram till och med 2029. 

Som ett led i detta har nu rektor fattat beslut om en strategisk inriktning för den fakultetsöverskridande delen av satsningen.

Stark bas och tydlig spets
  – Vi vill både stärka AI-kompetens och kapacitet brett inom universitetet och profilera oss ytterligare med internationellt framstående forskningsmiljöer inom AI, säger Katrine Riklund, ordförande i Rådet för Artificiell Intelligens som har utvecklat den strategiska inriktningen på rektors uppdrag. Genom att bygga på de starka forskningsmiljöer som redan finns och samtidigt se till att nya byggs upp vill Umeå universitet ge ett aktivt bidrag till samhällsutvecklingen.
– Umeå universitet ska ta ansvar för att möta samhällets behov av allt från konkreta AI-tillämpningar som kan förbättra människors liv till sätt att förstå och hantera AI så att den utvecklas och används på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill också stärka utbildningsmiljöerna med program och kurser som bygger förmåga att förstå och adressera olika frågeställningar i ett längre tidsperspektiv, säger Katrine Riklund.

Ekosystem med centrum som nav
Målet är att skapa ett starkt, hållbart och universitetsomfattande ekosystem som driver kunskapsutvecklingen i ledande forskningsmiljöer och bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Det handlar bl.a. om att använda universitetets hela bredd och utveckla välfungerande strukturer  för forskare och lärare att nå andra att samarbeta med och lära sig av.

Som en övergripande ram för satsningen planeras ett fakultetsöverskridande centrum, som ska fungera som nav för såväl interna som internationella samarbeten och skapa synlighet.
– Genom kreativa miljöer och tvärvetenskapliga samarbeten kan vi ta oss an forskningsfrågor och samhällsproblem som annars inte är möjliga. Kraftsamling och synlighet ökar våra möjligheter att fortsätta locka forskare och samarbetspartners från hela världen. På så sätt stärker vi forskningen och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, säger Katrine Riklund.