"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-21

Personalvetarprogrammet firade 40-årsjubileum med konferensen P40

NYHET Umeå universitets Personalvetarprogram har nått en viktig milstolpe då det i år firar sitt 40-årsjubileum. För att fira detta tillfälle bjöd programmet in till en speciell jubileumskonferens, P40. Konferensen ägde rum på Aula Nordica i Umeå den 4-5 maj och erbjöd en unik möjlighet för deltagare att delta i intressanta föreläsningar och samtal om aktuella HR-områden.

Tanken med P40-konferensen var att skapa en mötesplats för både nuvarande och tidigare studenter, samt representanter från näringslivet, med möjligheter att nätverka, träffa gamla bekanta och bygga starkare relationer inom HR-området. Programmet innehöll en imponerande skara av talare som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

En av huvudtalarna vid konferensen var Katarina Berg, CHRO på Spotify. Hon är känd för sitt arbete med att utveckla Spotifys övergripande affärsplan och har vunnit utmärkelsen "Årets HR-chef". Katarina presenterade sin första bok, "Bold- strategiskt HR-arbete i en ny tid", i vilken hon uppmanar läsarna att vara djärvare inom HR-arbetet och ifrågasätta gamla sanningar.

En annan framstående talare var Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon är specialiserad på vuxnas lärande och utveckling, med fokus på hur identiteter formas och förändras i olika livssituationer och miljöer. Under sin presentation diskuterade Camilla personalvetarens yrkesidentitet och hur den utvecklas under utbildningen och övergången till arbetslivet.

Jubileumskonferensen P40 blev en inspirerande och givande händelse för alla deltagare. Det gavs möjlighet att reflektera över programmets framgångar och blicka framåt mot framtiden för HR-området.

Under konferensen deltog även Leif Stening, en tidigare programsamordnare för Personalvetarprogrammet i Umeå. Eftersom Leif har varit involverad i programmet sedan dess start hade han många erfarenheter att dela med sig av. Även Ulrika Haake, professor i pedagogik och före detta programsamordare för Personalvetarprogrammet, Ingrid Schele, lektor i psykologi samt Mikael Stattin, professor i sociologi och Daniel Larsson, lektor i sociologi samt programsamordare föreläste under konferensen.

Utöver talarna fanns även representanter från olika branscher närvarande vid P40-konferensen. Elisabeth Lundell, Director Communications på Volvo Group, Rainer Nilsson, Chef Produktion på Kyl & Frysexpressen Nord AB, och Ewelina Ogenblad, HR-strateg på Region Västerbotten, var några av namnen på branchrådet som bidrog med sina perspektiv och insikter under konferensen.

Några av talarna

Från svarta tavlan till AI

Ann-Louise Silfver, vicedekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, gav en tillbakablick över personalvetarprogrammets 40 år vid Umeå universitet.
Ladda ner PPT.

Personalvetarprogrammet 40 år – några minnen och milstolpar

Leif Stenling och Ulrika Haake, fd programsamordnare, delade med sig av händelser och minnen.
Ladda ner PPT

Forskning vid Sociologiska institutionen med nära koppling till HR

Daniel Larsson och Mikael Stattin, fd programsamordnare, presenterade aktuell forskning. 
Ladda ner PPT

Hållbart arbetsliv betyder också en bra start

Ingrid Schéle, universitetslektor och excellent lärare med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, pratade om betydelsen av ett hållbart arbetsliv.
Ladda ner PPT

Vad formar personalvetarens yrkesidentitet?

Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, pratade om personalvetarens yrkesidentitet och hur den formas och förändras under utbildning samt i övergången mellan utbildning och arbetsliv.
Ladda ner PPT

Stort tack!

Christer Mårtensson, lärare och representant i både Personalvetarprogrammets utbildningsråd och styrgrupp, och programvägledare Jenny Dufweke låg bakom P40-konferensens genomförande.

Programmet i sin helhet

Torsdag 4 maj

11.30 - 13.00   Registrering och möjlighet till mingel

13.00 - 13.30   Inledning - Kort tillbakablick, Moderator: Ann-Louise Silfver

13.30 - 14.45   Extern föreläsning: CHRO på Spotify, Talare: Katarina Berg

14.45 - 15.15   Fikapaus

15.15 - 16.45   Paneldiskussion om utmaningar för HR, Panel: Branschrådet med yrkesaktiva, Moderator: Christer Mårtensson

16.45 - 17.00   Avslutning dag 1, Moderator: Christer Mårtensson

18.00 - 19.00   Middagsmingel, Restaurang Äpplet, Folkets Hus

19.00 - 23.30   Middag med underhållning , Restaurang Äpplet, Folkets Hus

Fredag 5 maj


08.30 - 09.15   Personalvetarprogrammet 40 år - Minnen och milstolpar, Talare: Leif Stening och Ulrika Haake

09.15 - 09.45   Aktuell HR-forskning vid Umeå universitet: Kompetensförsörjning med ett äldreperspektiv och strävan efter ett förlängt arbetsliv. Talare: Mikael Stattin och Daniel Larsson

09.45 - 10.15   Fikapaus

10.15 - 11.00   Aktuell HR-forskning vid Umeå universitet: Hållbart arbetsliv betyder också en bra start. Talare: Ingrid Schéle

11.00 - 12.00   Extern föreläsning: Vad formar Personalvetarens yrkesidentitet? Talare: Camilla Thunborg

12.00 - 13.00   Lunch på Restaurang Lingon