"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-04

Philip Buckland utsedd till vicedekan

NYHET ”Nya utmaningar och intressanta uppgifter.” Från och med den 1 augusti tillträder Philip Buckland, docent i arkeologi, som vicedekan vid den Humanistiska fakulteten.

Text: Per Melander

Forskningen vid Umeå universitet är i högsta grad relevant för bemöta övergripande och globala utmaningar och Humanistiska fakulteten har en viktig roll att spela

Philip Buckland säger att det är ett hedrande uppdrag som kommer att omfatta 30 procent av hans arbete under de kommande fyra åren.

– Till en viss del blir de nya utmaningarna en vidare utveckling av det forskningsledarskapsuppdrag som jag har haft kopplat till Miljöarkeologiska laboratoriet, MAL och SEAD.

– Men nu får jag lyfta blicken från miljöarkeologi och paleoekologi och ta hänsyn till en bredare omfattning av humanistisk forskning. Det finns en otrolig bredd hos Humfaks forskare och det kommer att bli väldigt roligt att sätta mig in djupare i detta.

Han säger vidare hur det jobbmässigt blir en hel del skrivbordsarbete samt möten inom och utanför fakulteten. Och att en konsekvens blir mindre tid för undervisning och labbarbete. Men att handledningen av doktorander inte kommer inte att påverkas.

– På resterande 70 % kommer jag att fortsätta som föreståndare för MAL samt arbeta inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Min egen forskning är en blandning av grundforskning, metodutveckling och tillämpningar. Just nu väntar vi på besked om ett flertal ansökningar för forskning kring insekter, forntida klimat- och miljöförändringar samt framtida klimatförändringar och kulturarv.

– Jag kommer att fortsätta delta i EU infrastrukturer för arkeologi, ARIADNE+ och kulturarvsforskning IPERION-HS den nationella Swedish Biodiversity Data Infrastructure SBDI och ytterligare två RJ finansierade forskningsinfrastrukturer. Eventuellt tillkommer fler nästa år men vi få se hur ansökningarna faller ut. Det blir en balansgång att få tiden att gå ihop men det är jag van vid.

Många kommittéer och grupper

Philip Buckland säger att han kommer att ta hand om frågor rörande forskning, forskarutbildning och forskningsinfrastruktur. Och förutom att delta i fakultetens ledningsgrupp blir de huvudsakliga uppgifterna att arbeta som ordförande i fakultetens forskningsstrategiska kommitté (FOSTRA) och råd för infrastruktur (RIS) samt delta i styrgruppen för fakultetens forskarskola (FADC).

– Jag kommer också att delta i motsvarande kommittéer på universitetsnivå och därmed förmedla information och strategiska beslut mellan fakulteten och universitetsledningen. Även delta i det universitetsgemensamma IT-rådet (RådIT) samt fortsatt deltagande i Humfaks grupp för forskningsdatahantering kommer också att ingå.

– Infrastrukturansvaret är en ny roll för vicedekanen från och med i år och en formalisering av aktiviteter som vi har jobbat med i Humfak sedan 2014. Tidigare har infrastrukturfrågor framförallt rört MAL och Humlab, men med en ökad förståelse och intresse för forskningsdata har omfattningen ökat. Humfaks forskare är också delaktiga i flera lokala, nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som kan behöva framhävas och utnyttjas i större grad.

Globala utmaningar

Han menar att vi har stora globala utmaningar framför oss. Att effekterna av Covid-19 på individer, samhället, forskning och utbildning förmodligen kommer att ta tid. Att klimatförändringar kommer att fortsätta accelerera med ökande konsekvenser för natur och kultur. Men att forskningen på Umeå universitet i högsta grad är relevant för bemöta dessa utmaningar och att Humfak har en viktig roll att spela.

– Jag tror väldigt mycket på fördelarna med att samarbeta över ämnes- och fakultetsgränserna. Men samtidigt behövs en kombination av tvärdisciplinär forskning och mer inriktad ämnesorienterad forskning för att studera både bredden och detaljerna, och som inkluderar grundforskning och tillämpningar.

– Vi behöver både T. S. Kuhns “normalvetenskap” och paradigmskiftande forskning, men måste vara medveten om att det kan vara svårt att förutse vad som är vad i förväg. Humaniora måste också navigera mellan ett behov av att anpassa oss till förändringar i de finansieringsramverk som styr forskning nationellt och internationellt och att driva fram grundforskning utifrån vad forskarna själva tycker är intressant och viktigt.

– Investering i och nyttjande av forskningsinfrastruktur har varit något eftersatt inom humaniora men stora förändringar är på gång. Särskilt när det gäller utveckling och implementering av digitala metoder, samt hantering av forskningsdata. Här behöver vi också ha en balans mellan storskalig infrastrukturbaserade forskning på ’big data’ och att skapa nya primärdata. Vårt egen Humlab kommer att var en viktig spelare inom detta fält och kan täcka båda ändarna av planen.

Som avslutning nämner Philip Buckland hur han har ett “hemligt” liv som syntmusiker och kompositör och att han gillar att bygga, snickra och svarva.