"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-28 Uppdaterad: 2024-03-26, 15:32

Pilspetsar visar hur folk har rört sig under bronsåldern

NYHET – Det finns ännu ”vita fläckar” på den arkeologiska kartan över Norrland, med många intressanta frågor att besvara, det säger Mattias Sjölander, författare till en ny avhandling i arkeologi vid Umeå universitet. Han konstaterar vidare att åtkomsten till stenmaterial har varit, och fortsätter att vara, centralt för människans överlevnad. Trots detta känner vi till förvånande lite om hur man utnyttjat detta material förhistoriskt inom Norrland.

Text: Per Melander

Vi har hittat pilspetsar från bronsåldern i kustlandet som är tillverkade i stenmaterial som inte finns lokalt

Mattias Sjölander beskriver hur början av bronsåldern i Norrland var en tid av förändring, något man kan se i det arkeologiska materialet.

– Boplatstyperna förändras, fokus på älgjakt minskar, och nya föremålstyper dyker upp. Inlandet består till stor del av en jakt- och fångstbefolkning, samtidigt som man vid kusten blir mer bofast. Vad som motiverade dessa förändringar är dock ännu okänt, vilket gör detta till en väldigt intressant tid i vår förhistoria.

Han säger vidare att tillgången till stenmaterial har alltid varit viktig för människan, och för att bättre förstå hur man utnyttjade denna naturresurs förhistoriskt krävs en kombination av naturvetenskapliga och arkeologiska metoder.

– Arkeologi kan säga mycket om själva processen för hur man tillverkar ett stenverktyg, men vill man studera ursprunget för materialet är en god förståelse för geologi viktig. 

Viktigt att förstå folks rörelsemönster

Han menar att avgöra huruvida en pilspets är tillverkad i sten som man hämtat i fjällen eller från lösa block man tillvaratagit i skogslandet är förvånansvärt tuff fråga att besvara.

Inlandsisens rörelser har transporterat stenmaterial långa sträckor i samband med att den formade landskapet. Detta har lett till att material som kvartsit, ett hårt och kvartsrikt stenmaterial, som är vanligt förekommande i fjällvärlden, går att återfinna som lösa stenblock längre nerströms.

– Att klargöra var man tillvaratagit stenmaterial har betydelse för vår förståelse av, inte endast hur man rört sig genom landskapet och organiserat sig, utan även potentiella handelssystem.

– Vi hittar pilspetsar från bronsåldern i kustlandet som är tillverkade i stenmaterial som inte finns lokalt. Det kan vara ett tecken på handelsutbyten med inlandets jakt- och fångstfolk, så länge vi kan säkerställa det geologiskt.

Om disputationen

Avhandlingen Blinded by the light: developing models of settlement and mobility with the use of spectroscopy and exploratory methods finns publicerad digitalt.

Disputationen äger rum fredag 8 mars, kl. 10.00-12.00, Humanisthuset, HUM.D.210

Opponent är Peter Jordan, professor, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.